Browse By

Chmura Krajowa – Zalety i wady pracy w chmurze

Przechowywanie i korzystanie z danych umieszczonych w chmurze generuje mnóstwo zalet, ale i wad, które mogą być kluczowe dla potencjalnych użytkowników. W tym przypadku przeważa jednak szereg korzyści, świadczących o wydajności tego rozwiązania.

Zalety przetwarzania w chmurze

Główną i najczęściej determinującą do wyboru tej technologii zaletą jest olbrzymia oszczędność, jaką zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa są w stanie osiągnąć. Magazynowanie danych w wirtualnej przestrzeni jest znacznie tańsze niż zakup i utrzymanie fizycznych serwerów, a ponadto nie ma konieczności inwestowania w licencje na programy i aplikacje. Co więcej, firmy nie muszą wydawać dużych pieniędzy na systemy informatyczne, ponieważ wszystkim zajmuje się dostawca usługi.

Rozwiązania typu Chmura Krajowa, dają ponadto użytkownikom możliwość uzyskania pełnej kontroli nad danymi. W tym celu wystarczy jedynie zaszyfrować je własnym kluczem, dzięki czemu dostęp do nich będą miały jedynie te osoby, które znają hasło lub odpowiednią kombinację znaków.

Niekwestionowaną zaletą chmury jest jej mobilność i elastyczność. Aby uzyskać dostęp do przestrzeni z bazą danych czy innymi plikami, nie trzeba udawać się do biura i korzystać z konkretnego komputera. Wystarczy mieć dostęp do internetu i urządzenie mobilne, dzięki czemu można się do niej dostać z dowolnego miejsca na świecie. Do tego celu wystarczy tylko i wyłącznie przeglądarka internetowa.

Trzecią, powiązaną z poprzednią, zaletą jest fakt, że jakakolwiek awaria sprzętu nie stanowi większego problemu w kontekście bazy danych w chmurze. Jeżeli firmowy komputer nagle ulegnie uszkodzeniu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać dostęp do wirtualnej przestrzeni poprzez inne urządzenie, na przykład smartfona. W przypadku fizycznych serwerów takie udogodnienie mogłoby być niemożliwe, jeśli przedsiębiorstwo zdecydowało się wyposażyć tylko w jeden tego typu element infrastruktury.

Wady przetwarzania w chmurze

Jednym z najczęściej wymienianych negatywnych efektów korzystania z chmury obliczeniowej, mimo wszystko, może być prywatność użytkowników. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy magazynowanie danych oparte jest tylko i wyłącznie na wirtualnej przestrzeni. Warto zatem zadbać o to, aby były one archiwizowane w dwóch niezależnych od siebie miejscach, co pozwoli na uniknięcie nieprzewidzianych awarii lub kłopotów technicznych.

Co prawda usługodawcy chmur obliczeniowych zapewniają możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale mimo to nigdy nie można mieć pewności, gdzie dane się znajdują i kto tak naprawdę może mieć do nich dostęp. Szereg zabezpieczeń i możliwe do wykonania zaszyfrowanie archiwizowanych plików nie zapewnia jednak całkowitego braku wglądu do nich przez osoby trzecie, które nie posiadają formalnego pozwolenia na ich przeglądanie.

Potencjalną wadą korzystania z chmury obliczeniowej może być również sytuacja, gdy dostawca usługi decyduje się na aktualizację oprogramowania. Pojawia się wówczas możliwość czasowej utraty dostępu do archiwizowanych danych, a w najgorszych przypadkach nawet ich całkowitego usunięcia. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, a dostawcy usług dbają o kopie przechowywanych danych.

Mimo wymienionych wad i potencjalnych zagrożeń, przestrzeń cyfrowa stanowi optymalne rozwiązanie dla większości firm. Dostawcy usług nieustannie pracują nad systemami, które gwarantują użytkownikowi bezpieczeństwo danych i bieżący dostęp do wirtualnej przestrzeni.