Browse By

Jak zapłacić mandat przez internet? Prosta instrukcja jak zrobić przelew!

policja mandatW Polsce wystawianych jest kilka milionów mandatów rocznie (dziennie nawet ponad 10 tysięcy), a to oznacza, że statystycznie ponad 10% dorosłych Polaków musi zapłacić każdego roku przynajmniej 1 mandat karny.

Mandaty można dostać za wiele przewinień, takich jak: nieprawidłowe parkowanie, przekroczenie prędkości, wymuszenie pierwszeństwa, przechodzenie / przejeżdżanie na czerwonym świetle, etc. A ponieważ Polska staje się krajem coraz częściej wykorzystującym nowoczesne technologie (np. w Warszawie jeżdżą już specjalne samochody, które prowadzą e-kontrole strefy płatnego parkowania dużo efektywniej od pieszych patroli), w przyszłości tych mandatów może być jeszcze więcej.

Mandaty wystawiane mogą być przede wszystkim przez Policję i o opłacie tych mandatów jest ten artykuł.

andaty mogą też być wystawione przez, między innymi: Straż Graniczną, Służbę Celną, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Miejską, Państwową Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Straż Ochrony Kolei, Straż Parków Narodowych, Straż Rybacką, Straż Sanitarno-Epidemiologiczną, Urzędy Skarbowe.

Mandaty karne ze względu na to w jaki sposób są opłacane i wystawiane dzielą się na 3 kategorie: mandat gotówkowy, mandat kredytowy, mandat zaoczny.

Mandat karny gotówkowy opłacamy bezpośrednio u funkcjonariusza wystawiającego / funkcjonariuszki wystawiającej ten mandat.

Mandaty kredytowe i zaoczne możemy opłacić przelewem w terminie wskazanym na mandacie (grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym uiszcza się w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu a grzywnę nałożoną mandatem karnym zaocznym uiszcza się w terminie 14 dni od daty wystawienia albo doręczenia mandatu.

Kiedy przyjdzie nam zapłacić tego typu mandat i zdecydujemy się na jego opłacenie, pozostaje nam jedynie pytanie czy można zapłacić mandat przez internet?

Na całe szczęście jest to możliwe. Nie musimy specjalnie fatygować się na pocztę, aby zapłacić mandat karny, możemy zrobić to także drogą elektroniczną. Wszystkie banki działające w Polsce umożliwiają dokonanie takiego przelewu.

Jak zapłacić mandat przez internet z rachunku bankowego polskiego

Opłacanie przez Internet mandatu karnego wystawionego przez Policję jest stosunkowo proste i cała procedura uzupełniania zlecenia przelewu trwa około kilka minut. Niemniej jednak, ponieważ opłatę mandatu karnego wystawionego przez Policję traktuje się jak opłacanie podatków, opłacanie tych mandatów odbywa się odrobinę inaczej niż robienie innych przelewów, warto (przynajmniej za pierwszym razem) skorzystać z prostej instrukcji dotyczącej tego jak zapłacić mandat przelewem.

Początek procedury jest praktycznie taki sam we wszystkich bankach.

1. Wchodzimy na stronę swojego banku i logujemy się do swojego konta.

Jeżeli posiadamy w danym banku kilka kont wybieramy konto, z którego chcemy dokonać przelewu.

2. Wybieramy usługę wykonania przelewu podatkowego / przelewu do Urzędu Skarbowego.

Opcja taka może znajdować się bezpośrednio po zalogowaniu lub po wejściu do odpowiedniej zakładki. W zależności od banku opcja ta może być takich zakładkach jak:
– przelewy;
– przelew jednorazowy;
– płatności;
– wykonaj transakcję;
– nowa płatność;
– etc.

Od tego momentu, w zależności od tego w jakim banku mamy konto, kolejność wykonywanych czynności może się różnić, jeżeli więc nie będzie taka jak tu opisana, warto zapoznać się z tą instrukcją do końca i dokończyć wykonywanie przelewu wykonując opisane tutaj kroki w odpowiedniej dla danego banku kolejności.

3. Wybieramy symbol formularza: MANDATY.

W zależności od banku opcję tę możemy znaleźć pod hasłem:
– 'wyszukaj urząd’,
– 'symbol formularza’,
– 'symbol formularza lub płatności’,
– 'typ formularza’,
– 'symbol formularza urzędu skarbowego lub izby celnej’.

4. Wybieramy nazwę organu podatkowego.

Wszystkie mandaty wystawione przez Policję (z całej Polski) od 2016 roku dokonywane są do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Bez względu więc na to czy jesteśmy z północy czy południa Polski, czy mandat dostaliśmy w województwie, w którym jesteśmy zameldowani czy w jakimś innym – przelew za mandat dokonujemy do I US w Opolu.

Pełne dane I US w Opolu to:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu,
ul. Rejtana 3B,
45-331 Opole

W zależności od tego z jakiego banku korzystamy, będziemy musieli wpisać / wybrać w odpowiednim miejscu:
– 'Pierwszy Urząd Skarbowy, Opole’
– lub wybrać miasto 'Opole’ i zaznaczyć wybór 'Pierwszy Urząd Skarbowy’ (wybieramy Opole nawet jeśli nie jesteśmy z Opola, nie otrzymaliśmy mandatu w Opolu).

5. Wpisujemy numer konta do przelewu.

W wielu bankach wpisanie numeru konta nie będzie konieczne, gdyż system bankowy sam nam uzupełni numer konta Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Numer konta na które należy dokonać przelewu to:
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
Na stronie I US w Opolu znajdziemy informację o tym, że:
„(…) od 1 stycznia 2020 r. Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym pozostają aktualne:
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (…)”.
Przed dokonaniem przelewu warto sprawdzić jeszcze raz czy numer konta na otrzymanym mandacie zgadza się z numerem konta, który podaliśmy uzupełniając dane do przelewu.

6. Wybieramy typ identyfikatora: PESEL i podajemy swój numer PESEL.

Wybór typu danych oraz numeru PESEL w niektórych bankach wykonywany jest automatycznie. Warto w takim przypadku sprawdzić czy nasze dane się zgadzają.
Jeżeli 'typ identyfikatora’ w naszym banku nie pozwala na podanie PESEL, podajemy dane swojego dowodu osobistego.

7. Podajemy swoje dane osobowe.

W niektórych przypadkach konieczne będzie podanie także swojego imienia i nazwiska lub zatwierdzenie, że podane mają być dane osoby zalogowanej do banku. Wiele banków uzupełnia jednak te dane samodzielnie.

8. Wpisujemy kwotę mandatu do opłacenia.

Kwota mandatu znajduje się na otrzymanym mandacie.

9. Pole 'Okres rozliczenia’ pozostawiamy puste.

Pole to może składać się z jednego lub kilku elementów (rok, miesiąc). Wszystkie te elementy pozostawiamy puste.

10. Pole 'Identyfikacja zobowiązania’ uzupełniamy wpisując serię i numer mandatu.

11. Wybieramy typ przelewu: przelew zwykły lub przelew natychmiastowy.

Opcja ta może nie być dostępna w każdym banku. Jeżeli mamy dostępną taką opcję, warto pamiętać o tym, że:
– przelew zwykły odbywa się w sesjach ELIXIR i dotrze do Urzędu zgodnie z terminarzem tych sesji (tego samego dnia lub następnego dnia roboczego w zależności od godziny zatwierdzenia przelewu);
– przelew natychmiastowy odbywa się na zasadach EXPRESS ELIXIR i powinien dotrzeć do Urzędu w przeciągu 5 minut. Przelew ten jest zazwyczaj droższy od przelewu zwykłego.

12. Zatwierdzamy przelew wybraną przez nas formą do zatwierdzania przelewów (np. sms).

Jak zapłacić mandat przez internet z rachunku bankowego zagranicznego

W przypadku opłaty mandatu z zagranicznego konta bankowego oprócz powyższych danych konieczne będzie też:
– podanie SWIFT banku I US w Opolu: NBPL PLPW;
– zapisanie numeru rachunku w standardzie IBAN, czyli z przedrostkiem PL (PL 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000).

W razie wątpliwości

W razie wątpliwości związanych z opłaceniem mandatu karnego można zerknąć na stronę Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, który przygotował specjalną stronę dotyczącą załatwiania spraw związanych z mandatami.

https://www.opolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-opolu/zalatwianie-spraw/mandaty

Mandaty wystawione przez inne służby

Mandaty wystawione przez Straż Graniczną, Służbę Celną, Straż Miejską, etc. opłaca się zgodnie z informacjami podanymi na mandacie, uzupełniając przelew danymi z tego mandatu (kwota, bank, numer konta, etc.).