Browse By

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu jest polisą dobrowolną, której wykupienie doceniane jest dopiero w momencie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia. Zapewnia środki do wykonania wszystkich niezbędnych napraw i pozwala odzyskać zniszczone sprzęty i urządzenia. Dla wielu właścicieli nieruchomości, istotne znaczenie ma jednak to, ile taka polisa będzie kosztować.

 Polisa ubezpieczeniowa dla domu lub mieszkania składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to umowa podstawowa, a drugi, to cały zestaw umów dodatkowych. Umowa podstawowa musi zostać zawarta, jeżeli dana osoba chce objąć ochroną ubezpieczeniową swoją nieruchomość. Umowy dodatkowe mogą być wybrane w dowolnej konfiguracji. Ubezpieczony może wziąć część z nich, wszystkie lub żadnej z nich.

 Co stanowi główną część składki?

To właśnie umowa główna stanowi podstawę składki ubezpieczeniowej. Otacza ona ochroną ubezpieczeniową mury i stałe elementy budynku na wypadek pożaru i zalania, a niekiedy również na wypadek przepięcia.

Suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką budynek zostaje ubezpieczony, powinna być równa wartości całej nieruchomości. To znaczy, że jeżeli dom jest wart 400 000zł, to polisa ubezpieczeniowa powinna być zawarta dokładnie na taką samą kwotę. Dzięki temu, w razie zdarzenia można otrzymać takie pieniądze, które realnie pomogą w doprowadzeniu budynku do jego pierwotnego stanu. To właśnie ta kwota stanowi główny czynnik wpływający na wysokość składki.

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu

Umowa główna może zostać rozszerzona o cały pakiet umów dodatkowych. Umowy dodatkowe pozwalają rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe przedmioty, jak ruchomości domowe, czy nawet wartości pieniężne – ubezpieczenie szczególnie przydatne w sytuacji, gdy w domu przechowywane są pieniądze.

Rozszerzenie może dotyczyć również dołączenia dodatkowych ryzyk. W podstawowej ochronie, jak wspomniano, znajduje się zalanie i pożar. Dodatkowo można dołączyć również przepięcie, wichury i silne wiatry, czy uderzenie pioruna.

Umowy dodatkowe również w istotny sposób wpływają na składkę ubezpieczeniową. Przede wszystkim dlatego, że zapewniają ochronę na dodatkowe pieniądze, a poza tym, zniszczenie ruchomości domowych jest znacznie bardziej prawdopodobne, a za zwiększone ryzyko płaci się zwykle nieco wyższą składkę.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie domu jest więc polisą, która zabezpiecza samą nieruchomość i znajdujące się w jej obrębie sprzęty. W związku z tym, każdy ubezpieczany element będzie powiększał konieczną do opłacenia składkę.

Co jeszcze wpływa na składkę ubezpieczeniową?

Warto się zastanowić, czy zakres ubezpieczenia i kwota, jaka zostanie wypłacona w razie zdarzenia, to jedyne elementy, które wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Odpowiedź brzmi – nie. Bardzo istotne jest również to, gdzie dany budynek jest zlokalizowany. Jeżeli są to tereny, na których z dużym prawdopodobieństwem notuje się różnego rodzaju niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, jak ulewne deszcze, silne wichury czy też często występują tam powodzie, wówczas składka będzie w jakimś stopniu podwyższona. Jest to związane z większym ryzykiem ubezpieczeniowym, a co za tym idzie, firma takie ryzyko musi sobie zrekompensować.

Przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej dla domu znaczenie ma również miasto, w którym ten dom się znajduje. W dużych miastach można się więc spodziewać znacznie wyższej składki niż w małych, co jest dość zrozumiałe – jest więcej ludzi, więc większe jest też ryzyko kradzieży, także z powodu większej anonimowości.

Wszystkie powyższe elementy mają istotny wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Zależnie więc od tego, jak zestawione będą poszczególne elementy i jakie będą parametry takiej polisy, składka może wynosić od nieco ponad stu złotych aż po kilkaset złotych w skali roku. Jak widać, różnice są ogromne. Warto więc przeprowadzić indywidualne wyliczenie, które pokaże taką propozycję, która jest dostosowana pod konkretne oczekiwania i potrzeby ubezpieczeniowe.