Browse By

Wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym w ING Bank Śląski

Wśród liderów bankowości na polskim rynku na pewno można wymienić ING Bank Śląski S.A. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania wokół finansowania kredytów hipotecznych właśnie w ING, który przyciąga coraz więcej klientów. Co więcej, wspomniany bank staje się konkurencyjny dla innych banków ze względu na malejące przywiązanie klientów do jednej instytucji. Czym ING Bank Śląski wyróżnia się na tle konkurencji? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć  niniejszym tekście.  

Szukając odpowiedniego kredytu hipotecznego koniecznie trzeba przyjrzeć się warunkom dotyczącym zatrudnienia wnioskodawcy. Jeśli jest on zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony przez przynajmniej trzy miesiące u jednego pracodawcy – bank przyjmie taki wniosek. ING zaakceptuje także dochód uzyskany z jednego miesiąca pracy, jeśli zostanie spełniony warunek dotyczący okazania dokumentu potwierdzającego 6-miesięczny staż w oparciu o umowę o pracę. Podczas wyliczania wysokości dochodu bank liczy średnią wpływów z ostatnich trzech miesięcy. Dobrą wiadomością dla potencjalnych klientów ING jest fakt, że jeżeli w okresie do roku wstecz sytuacja finansowa przyszłego kredytobiorcy była lepsza, przykładowo w wyniku dodatkowych premii lub prowizji, bank może uwzględnić te informacje. 

Więcej informacji o kredycie hipotecznym w ING Bank Śląski znajdziesz pod adresem: https://blogkredytowy.pl/kredyt-hipoteczny-w-ing-bank-slaski/

Jeśli chodzi o umowę o pracę na czas określony to wnioskodawca powinien udokumentować przynajmniej półroczny staż pracy oraz cały rok w planach na przyszłość. Niekorzystna sytuacja jest w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Takie zobowiązania nie są już akceptowane przez ING. Dla niektórych klientów może to być kwestia problematyczna i mogą oni zwrócić się do konkurencji, która wciąż akceptuje tego typu umowy we wnioskach kredytowych. Jak się ma sytuacja w kontekście działalności gospodarczej? Przyszli kredytobiorcy powinni ją prowadzić przez przynajmniej rok. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Oferta ING może być konkurencyjna ze względu na dozwolenie zawieszenia działalności w trakcie tego okresu posiadania działalności gospodarczej. Nie wiele instytucji daje taką możliwość swoim klientom. Wniosek o kredyt można złożyć po upływie okresu 6 miesięcy od odwieszenia działalności gospodarczej. Warto także pamiętać, że każdy przypadek jest przez bank rozpatrywany indywidualnie. 

Kolejnym istotnym aspektem jest czas, na jaki przewidujemy zaciągnięcie kredytu w banku. W ING okres kredytowania wynosi przynajmniej 35 lat. Jeśli chodzi o okres budowlany w przypadku inwestycji deweloperskiej to bank akceptuje taką możliwość do 36 miesięcy. Dużym mankamentem oferty ING może być górna granica wieku potencjalnych kredytobiorców. Kobiety mogą mieć nie więcej niż 60 lat w chwili planowanego zakończenia spłacania rat kredytowych, natomiast w przypadku mężczyzn granica wiekowa wynosi 65 lat. W ofercie innych polskich banków można znaleźć oferty zakładające możliwość spłaty kredytu do 70, czy nawet 80 roku życia. 

Jednym z kolejnych wyzwań, jakie stoją przed potencjalnymi kredytobiorcami jest konieczność wpłaty wkładu własnego. Wysokość wpłaty wynosi minimum 20% wartości nieruchomości. Wkład własny może mieć postać gotówki, lub działki jeśli mowa o kredycie budowlano-hipotecznym. Przed przystąpieniem do procesu ubiegania się o kredyt warto również sprawdzić jakie w danym banku sa możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. W tym przypadku ING Bank Śląski odznacza się darmową spłatą w 100% przed upływem umownego okresu kredytowania. Ponadto, można również dokonywać nadpłat poprzez przelewy elektroniczne, a tym samym obniżać kolejne raty. Jeśli chodzi o skrócenie okresu rozliczeniowego, jest to możliwe i ING po uprzednim podpisaniu aneksu do umowy kredytowej. Za sporządzenie każdego dodatkowego aneksu będziemy musieli uiścić opłatę w wysokości 200 zł. 

Każdy z banków działających na polskim rynku kieruje się indywidualnymi warunkami jeśli chodzi o weryfikację dokumentów konieczną do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. ING Bank Śląski zakłada dwa etapy podejmowania decyzji, czyli wstępną oraz ostateczną. Zwykle pozytywna decyzja w przypadku kredytu mieszkaniowego kończy się powodzeniem. Zmiana decyzji może nastąpić jeśli pojawią się nagle czynniki dyskwalifikujące any wniosek kredytowy. 

Oferta kredytu hipotecznego ING ma wiele zalet. Na pewno jako jedną z nich można wymienić możliwość otrzymania kredytu nie obciążonego prowizją. Ponadto, pozytywnym aspektem jest także opcja spłaty kredytu wcześniej niż zakłada umowa kredytowa, bez określenia minimalnej kwoty nadpłaty. Bankowość elektroniczna, którą dostarcza ING funkcjonuje bez zarzutu, co sprawia, że dokonywanie spłat przez Internet jest bardzo proste i szybkie. Omawiana oferta ma także swoje mankamenty, a jednym z nich z pewnością jest minimalny wkład własny w wysokości 20%, a także brak możliwości udzielenia kredytu w przypadku posiadania przez potencjalnego kredytobiorcę jedynie umów cywilno-prawnych. Kolejną wadą przedstawionej oferty jest górna granica wieku, do którego można spłacać kredyt – niższa niż w przypadku propozycji innych banków. 

Jak można podsumować warunki kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim? Porównując z ofertą konkurencji ING plasuje się na wysokiej pozycji. Omawiana instytucja w trosce o swoich klientów kładzie duży nacisk na doskonałą obsługę tego typu umów. Nie dziwi zatem fakt, że bank, którego oferta została opisana w niniejszym tekście zajmuje wysokie miejsca w rankingach kredytów hipotecznych. Zaufanie wśród klientów oparte jest na stabilnej pozycji banku na rynku. Obecnie klienci chętniej decydują się na korzystną ofertę danego banku, zamiast kierować się przyzwyczajeniami lub chęcią wspierania polskich podmiotów.