Browse By

Jak skutecznie ochronić nazwę sklepu internetowego?

Jeszcze niedawno rzeczywistość każdego z nas dzieliła się na tę online i offline. Dzisiaj nawzajem się one przenikają, stając się nieodłącznym elementem codzienności. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze handlu internetowego wymaga dużej elastyczności przedsiębiorców, aby pozyskać i utrzymać klientów. Jednym z kluczowych elementów wpływających na przywiązanie i lojalność nabywców jest marka. W poniższym artykule znajdują się wskazówki, jak od strony prawnej możesz ją chronić.

Dlaczego nazwa jest tak ważna?

Rozpoczynając działalność, starasz się, aby nazwa sklepu internetowego była jednocześnie prosta i niebanalna. Charakterystyczny znak firmowy i nazwa handlowa pomagają Ci wyróżnić się na tle konkurencji, a także ułatwić nawiązanie relacji z potencjalnymi klientami. 

Z tego właśnie powodu coraz więcej firm decyduje się na uzyskanie podwyższonej ochrony swoich marek, rejestrując je jako znaki towarowe w Urzędzie Patentowym.

 

O ponad 23 korzyściach, jakie z tego kroku wynikają, przeczytasz w artykule: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-warto-zastrzec-marke-firmy/

 

Nazwa sklepu internetowego jest nieodłącznym elementem wizerunku, na który przedsiębiorstwa pracują latami. To właśnie na marce koncentrują się efekty działań marketingowych. Jeżeli są skuteczne, nazwa sklepu internetowego zaczyna działać jak magnes na klientów.

Niezwykle trafnie ujął to dyrektor firmy Quake, John Stuart:

„Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej”.

Czym jest znak towarowy?

Jako znak towarowy określa się każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorcy, od identycznych lub podobnych towarów i usług konkurencji. Najczęściej rejestracja w Urzędzie Patentowym dotyczy nazwy firmy oraz jej logo. Nie jest to jednak regułą, bowiem znakami towarowymi mogą być także:

 • domeny internetowe;
 • wyrazy;
 • etykiety;
 • rysunki;
 • prezentacje multimedialne;
 • i inne.

W poniższym nagraniu możesz zobaczyć 21 zaskakujących przykładów znaków towarowych, które udało się zarejestrować:

 

 

Czy ochrona marki zapewniona jest przez prawo?

Jako przedsiębiorca, zdajesz sobie sprawę z istnienia szeregu chroniących cię praw zawartych w kodeksie cywilnym, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże sam fakt założenia działalności gospodarczej nie daje wyłącznych praw do marki. Teoretycznie prawa do nazwy sklepu internetowego przysługują podmiotowi, który zaczął posługiwać się ową nazwą na rynku jako pierwszy. W praktyce to sąd będzie dopiero rozstrzygał czy te prawa faktycznie będą Ci przysługiwać. Wszystko będzie uzależnione od dowodów, które uda Ci się przedstawić. Warto zatem zastanowić się, czy korzystne nie byłoby zapewnienie swojej nazwie firmowej dodatkowej ochrony poprzez jej formalną rejestrację.

Jakie korzyści płyną z zarejestrowania znaku towarowego?

Choć sam proces zastrzeżenia znaku towarowego może wydawać się przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym, niesie za sobą szereg wymiernych korzyści.

 • Monopol na nazwę nie tylko sprawia, że zyskujesz formalne prawa do nazwy firmy, ale daje Ci także poczucie bezpieczeństwa. Dalszy rozwój marki przebiega bez obawy, że ktoś może Ci ją odebrać.
 • Rejestracja nazwy sklepu internetowego w Urzędzie Patentowym zabezpiecza Cię przed nieuczciwymi praktykami pracowników czy wspólników. Zdarza się bowiem, że dochodzi do próby kradzieży marki.
 • Możesz dochodzić swoich praw za naruszenie twojego znaku firmowego
 • Dzięki zastrzeżeniu marki możesz korzystać z prestiżowego symbolu ®. Niewątpliwie jest on pozytywnie kojarzony przez klientów.
 • Marka stanowi wartość samą w sobie, może być zatem przedmiotem sprzedaży, bądź podstawą zabezpieczenia wierzytelności.

Z poniższego nagrania dowiesz się, co grozi za naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego:

 

 

Niezmiernie ważne dla osób prowadzących sprzedaż internetową jest również:

 • Ochrona domeny internetowej. Rejestracja słownego znaku towarowego sprawi, że konkurencja nie będzie miał prawa użyć go w swojej domenie.
 • Ochrona przed domeniarzami oferującymi nam sprzedaż domeny z nazwą naszej firmy za wygórowane kwoty, pod groźbą jej sprzedaży naszemu konkurentowi. W takim wypadku domenę jesteśmy w stanie przejąć na drodze spornej.
 • Blokowanie konkurencji na Facebooku i Allegro. Rejestracja znaku towarowego pozwoli Ci na zwalczenie ofert konkurencji na portalach aukcyjnych, usunięcie fanpage’ów i grup na portalach społecznościowych lub aplikacji na Google Play.

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego?

Zastrzeżenie nazwy firmy jest procesem czasochłonnym i wiążącym się z poniesieniem nakładów finansowych. Jednak każdy przedsiębiorca zdający sobie sprawę z wartości swojej marki powinien rozważyć takie rozwiązanie. Samo uzyskanie takiej ochrony może mieć doniosłe skutki dlatego warto rozważyć skorzystanie tutaj z pomocy rzecznika patentowego. To da nam gwarancje, że na żadnym etapie postępowania nie popełnimy błędu.

Ochrona znaku towarowego zawsze odnosi się do określonego terytorium. Może to być ochrona krajowa (Polska), regionalna (Unia Europejska) lub międzynarodowa (na wybrane kraje świata).

Jeśli rejestracja dotyczyć ma terytorium RP, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Procedura trwa około pół roku i składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie: opłata za zgłoszenie w jednej klasie, w zależności od formy płatności, wynosi 400-450 PLN. Opłata za każdą kolejną klasę wiąże się z poniesieniem kosztów w kwocie 120 PLN.
 2. Ochrona: opłata za dziesięcioletni okres ochronny za każdą z klas wynosi 400 PLN. Publikacja o udzielonym prawie ochronnym to koszt 90 PLN.

Jeżeli ochrona nazwy sklepu internetowego dotyczyć ma terytorium Unii Europejskiej, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii. Wiąże się to następującymi opłatami urzędowymi.

 1. Zgłoszenie i ochrona obejmują: opłatę za głoszenie w pierwszej klasie, w zależności od formy płatności, w kwocie 850-1000 EUR. Opłata za drugą klasę to koszt w wysokości 50 EUR, a za każdą kolejną klasę 150 EUR.

Chcąc sprawdzić, czy nazwa sklepu internetowego ma w ogóle szanse na taką ochronę, warto przed zgłoszeniem zrobić tzw. badanie zdolności rejestrowej:

 

 

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowym to zawód łączący w sobie umiejętności inżyniera i prawnika. Te pierwsze są mu potrzebne przy tworzeniu opisu patentowego dla wynalazku. Umiejętności prawnicze są mu z kolei niezbędne, aby pomagać klientom przy uzyskiwaniu praw w Urzędzie Patentowym. 

Z racji tego, że nie każdy przedsiębiorca jest tak innowacyjny, aby chronić swoje rozwiązania techniczne, do Urzędu Patentowego trafia najwięcej spraw związanych z rejestracją znaków towarowych. 

Tym sposobem rzecznik patentowy stał się specjalistą od prawnej ochrony marki. Może Cię nie tylko reprezentować na etapie zgłoszeniowym, ale również w postępowaniach spornych. Zarówno w Urzędzie Patentowym, jak i sądach.

Podsumowanie

Prowadzenie biznesu w erze e-commerce wymaga nie tylko dużej elastyczności w dopasowywaniu się do zmiennych warunków otoczenia, ale także umiejętnego wykorzystywania szans i skutecznego unikania pojawiających się zagrożeń. 

Każdy przedsiębiorca kładący nacisk na rozwój swojej marki pragnie również zapewnić jej ochronę. Umożliwia to nie tylko pozostanie o krok przed konkurentami, ale także czerpanie wymiernych korzyści finansowych i wizerunkowych. Mimo silnego natężenia walki konkurencyjnej w sektorze handlu internetowego ochrona nazwy sklepu, a więc także domeny internetowej jest możliwa. 

Trzeba jedynie zdawać sobie sprawę z tego jakie są możliwości prawne w tym zakresie i odpowiednio wcześnie z nich skorzystać.