Browse By

Jakie są różnice między marketingiem B2C a B2B w internecie?

Marketing B2C (business-to-consumer) i B2B (business-to-business) różnią się pod względem podejścia i strategii, szczególnie w świecie internetu. Poniższa tabela przedstawia główne różnice między tymi dwoma rodzajami marketingu.

Kategoria Marketing B2C Marketing B2B
Adresaci Konsumenci indywidualni Firmy, przedsiębiorstwa
Proces zakupowy Krótki i impulsywny Dłuższy i bardziej skomplikowany
Decyzja zakupowa Podejmowana przez pojedynczą osobę Podejmowana przez zespół lub komitet
Język reklamy Emocjonalny i skierowany na indywidualne potrzeby Racjonalny i skierowany na korzyści dla firmy
Kanały reklamy Media społecznościowe, reklama w wyszukiwarkach, e-maile Eventy branżowe, webinaria, reklama B2B

 

W marketingu B2C skupia się na pozyskaniu indywidualnych klientów, z kolei w B2B skupia się na pozyskaniu klientów biznesowych. Proces zakupowy jest krótszy i bardziej impulsywny w B2C, natomiast w B2B jest dłuższy i bardziej skomplikowany. Decyzja zakupowa podejmowana jest przez pojedynczą osobę w B2C, natomiast w B2B decyzja podejmowana jest przez zespół lub komitet. Język reklamy również różni się pomiędzy tymi dwoma rodzajami marketingu. W B2C jest on bardziej emocjonalny i skierowany na indywidualne potrzeby konsumenta, natomiast w B2B jest bardziej racjonalny i skierowany na korzyści dla firmy. Kanały reklamy również różnią się między B2C a B2B. W B2C często stosuje się media społecznościowe, reklamę w wyszukiwarkach oraz e-maile, natomiast w B2B popularne są eventy branżowe, webinaria oraz reklama skierowana specjalnie do firm.

Warto pamiętać, że choć istnieją różnice między marketingiem B2C i B2B, to jednak oba te rodzaje marketingu mogą się od siebie uczyć i wzajemnie się uzupełniać. Firmy mogą korzystać z narzędzi i strategii zarówno z B2C, jak i B2B, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w swoim marketingu internetowym.