Browse By

Oprogramowanie biurowe dla szkół, uniwersytetów i instytucji naukowych

Nauka nierozłącznie wiąże się z prezentowaniem swoich wyników szerszemu gronu – czy to nauczycielom i kolegom w klasie, czy też profesorom i zaproszonym gościom podczas konferencji, odbywającej się w znanej instytucji. Nauka to jednak nie tylko prezentacje – to także zbieranie danych i przetwarzanie informacji, a następnie opracowywanie ich i przygotowanie spójnych raportów. Do wszystkich tych zadań niezbędne jest dobre oprogramowanie.

Pakiet Office – niezastąpione aplikacje dla każdego ucznia i studenta

Najbardziej znanym narzędziem, które nieodzowne jest w życiu młodego człowieka, okazuje się pakiet Office, obecnie przedstawiany i chętnie użytkowany w nowej odsłonie: Microsoft 365. Dzięki niej możliwe jest nie tylko prowadzenie pracy lokalnie, ale również w chmurze, dzięki czemu dostęp do niej jest łatwiejszy, podobnie, jak współdzielenie wyników.

Klasyczny Office 365 dla szkół to przede wszystkim możliwość zainstalowania na wybranym komputerze w szkole lub na uczelni pełnego zestawu aplikacji biurowych, obejmującego tak niezbędne programy, jak:

  • Word – dzięki któremu każdy uczeń będzie mógł napisać wypracowanie, a student przedstawić raport na przykład z prowadzonych dotychczas badań.
  • Excel – który nieodłącznie związany jest z zadaniami matematycznymi, a w szczególności opracowywaniem danych i przedstawianiem ich w formie graficznej.
  • Power Point – dzięki któremu uczniowie i studenci przygotują atrakcyjne prezentacje.
  • Outlook – który pozwala zarządzać pocztą, ale także skorzystać z kalendarza.
  • Access – niezbędny w życiu każdego, kto rozpoczyna tworzenie baz danych, co może być przydatne między innymi dla uczniów zainteresowanych informatyką.
  • Publisher – narzędzie, które pozwala przekształcić myśli i raporty w niezwykłe publikacje, od broszury, aż po obszerny plakat.
  • One Note – będący prostym notatnikiem, dzięki któremu każdy szybko utworzy dokument z najpotrzebniejszymi informacjami. Za jego sprawą już żadna myśl nie ucieknie!

Specjalnie dla prowadzących konferencje

Życie naukowe na studiach czy w instytucjach badawczych składa się nie tylko z prowadzenia badań, ale również z prezentowania ich wyników szerokiemu gronu. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki przystosowanym do tego narzędziom pracy, ale również spotkaniom, podczas których wymieniane są ciekawostki i nowości, wyniki orać oceniane, a wzajemne kontakty poszerzane.

Obecnie coraz częściej konferencje przybierają nowy wygląd i zaczynają odbywać się częściowo lub całkowicie online. Dzieje się tak zarówno za sprawą panującej epidemii, jak również potrzeby łączenia naukowców z różnych krajów, bez jednoczesnego zmuszania ich do dalekich podróży i niedogodności, które nierozerwalnie się z tym wiążą.

Konferencje online możliwe są dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania biurowego, działającego w trybie online i offline. Pozwalając na współdzielenie materiałów i wygodne ich odtwarzanie na wielu urządzeniach jednocześnie, Microsoft Office 365 for Conferencing staje się podstawą każdego, udanego spotkania naukowego.