Browse By

Jak udowodnić i zweryfikować tożsamość partnerów online?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Poznaj i porównaj najskuteczniejsze metody zdalnej weryfikacji tożsamości

W czasach postępu technologicznego, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na przenoszenie swoich biznesów do świata online. Dzięki temu środki, które dotychczas przeznaczali np. na wynajem przestrzeni do pracy zdalnej, mogą przenosić choćby na rozwój oraz doskonalenie produktów i usług. Co istotne, zmiany dokonują się również w sferze formalności – umowy można podpisywać z dowolnego miejsca na świecie, przy użyciu podpisu elektronicznego. Pojawia się więc pytanie: jak zweryfikować i potwierdzić tożsamość partnera biznesowego, gdy dzielą Was kilometry lub z różnych względów (np. z powodu pandemii) nie możecie się spotkać?

Potwierdzenie tożsamości – chroń swój biznes

Potwierdzenie tożsamości to ważny aspekt podpisywania różnego rodzaju dokumentów na odległość. Dzięki temu możesz zabezpieczyć się przed różnymi próbami oszustw takimi, np. wyłudzeniami dostępów do ważnych informacji czy kradzieżą tożsamości. Aby mieć gwarancję tego, z kim zawierasz umowę, i, że po drugiej stronie jest właściwa osoba, należy dokładnie zweryfikować jej dane osobowe. Taką usługę znajdziesz m.in. na stronie https://www.broker.id/pl. Dla swojej wygody, masz zapewniony dostęp do panelu, za pośrednictwem którego możesz wybrać najlepszą dla siebie metodę weryfikacji.

Wideoweryfikacja – jedna z najskuteczniejszych metod potwierdzania tożsamości

Jedną z najskuteczniejszych i najbardziej nowatorskich metod weryfikacji, jest tzw. wideoweryfikacja. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku, do potwierdzenia tożsamości wykorzystywane jest połączenie video. W praktyce polega to na tym, że podczas wideopołączenia następuje porównanie danych i zdjęcia z dokumentu tożsamości (może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) z wizerunkiem osoby. Co więcej, na tym etapie sprawdzony zostaje również sam dokument użyty do weryfikacji – m.in. jego autentyczność oraz data ważności.
Wideoweryfikacja może być przeprowadzona z dowolnego miejsca na świecie – nie ma więc znaczenia, jak duża odległość dzieli Cię od Twojego klienta, kontrahenta czy np. pracownika, któremu planujesz nadać dostęp do panelu z produktami. Proces wideoweryfikacji jest w pełni zautomatyzowany, ale jeśli istnieje taka potrzeba, zostanie do niego zaangażowany wykwalifikowany operator.

Weryfikacja partnera przez adres e-mail

Wideoweryfikacja nie jest jedyną dostępną metodą weryfikacji adresatów dokumentów. W zależności od poziomu ryzyka i Twoich preferencji, możesz to zrobić także np. przez adres e-mail (powiązany z imieniem i nazwiskiem osoby, a także adresem IP jego urządzenia), którego adresat użyje do podpisania dokumentu. Jako nadawca, wspomniany e-mail podasz na etapie nadawania dokumentu do podpisu. Przy tej formie weryfikacji, odbiorca otrzyma na wskazany adres unikalny link, który przeprowadzi go bezpośrednio do panelu podpisu.

Weryfikacja kodem SMS

Inną, równie wygodną i prostą metodą weryfikacji, są jednorazowe kody SMS. Sposób ten działa analogicznie, jak w przypadku bankowości elektronicznej. Do podpisania dokumentu konieczne jest więc posiadanie unikalnego kodu SMS, który generowany jest przez platformę do elektronicznego podpisywania dokumentów (np. https://autenti.com/). Taki kod zostaje wysłany na numer telefonu wskazany przez nadawcę dokumentu. Co ciekawe, po złożeniu podpisu, pojawi się w nim informacja o użytym numerze telefonu.

Potwierdzenie tożsamości przez bankowość elektroniczną

Do potwierdzania tożsamości np. przy zawieraniu umów online można wykorzystać logowanie do bankowości elektronicznej. Z tej metody codziennie korzystają banki, które są do tego zobligowane np. podczas zakładania konta bankowego czy robienia przelewów. W tym przypadku, po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej, bank przesyła do platformy przeznaczonej do podpisywania dokumentów kluczowe dane osobowe (np. imię, nazwisko oraz PESEL osoby), które następnie ą wykorzystywane do złożenia e-podpisu. Dane te stanowią integralną część podpisu i zostają umieszczone w podpisanym dokumencie.