Browse By

Rewolucja w podatku VAT

Od stycznia bieżącego roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać plik JPK_VAT, a od lipca ustawodawca wprowadził Split Payment. Co oznaczają te zmiany dla osób prowadzących firmy?

Jednolity Plik Kontrolny – aby uszczelnić system podatkowy

Wprowadzenie przez ustawodawcę rozwiązania w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego było podyktowane chęcią uszczelnienia systemu podatkowego. O wyłudzeniach VAT-u przez nieuczciwych przedsiębiorców mówiło się dużo i wiele, ale dotychczas nie było szybkiego mechanizmu, który umożliwiłby pracownikom skarbówki skutecznie wyłapywać i eliminować tzw. karuzele VAT.

Nałożenie na podatników VAT obowiązku przesyłania pliku JPK_VAT (i pozostałych struktur JPK na wezwanie organów podatkowych) pozwala urzędnikom na znacznie więcej niż tylko wyłapanie pustych faktur – to również sposób na szybką kontrolę przedsiębiorcy. Przekazywanie przez firmy informacji w postaci pliku XML eliminuje niezapowiedziane kontrole skarbówki w siedzibach podatników, a to uczciwym przedsiębiorcom pozwala skoncentrować się na rozwijaniu firmy.

Czym jest split payment?

Kilka miesięcy temu polski ustawodawca wprowadził rozwiązanie w postaci split payment – mechanizm podzielonej płatności. To kolejne narzędzie, którego celem jest zapobieganie wyłudzeniom VAT-u. Aby przedsiębiorcy mogli stosować split payment, zarówno banki, jak i SKOK-i utworzyły dla każdego swojego klienta oddzielny rachunek dedykowany podatkowi VAT.

Działanie split payment jest proste. W momencie gdy przedsiębiorca reguluje fakturę, czyli zleca przelew na rachunek bankowy innego przedsiębiorcy, może dokonać podziału środków na dwie kwoty. Pierwsza kwota, czyli netto, zasila rachunek bankowy przedsiębiorcy. Druga kwota, czyli wartość podatku VAT, zostaje zaksięgowana na odrębnym rachunku. Czemu służy taki podział?

Split payment ma zapobiegać unikaniu płacenia podatku VAT przez nieuczciwych przedsiębiorców. Dodatkowo stosowanie tego rozwiązania pozwala firmie uchronić się przed odpowiedzialnością solidarną, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nowych klientów. Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorców, którzy wdrożą split payment, przewidziało także dodatkowe korzyści, np. przyspieszony zwrot VAT-u czy rezygnację ze stosowania podwyższonych odsetek w przypadku zaległości w opłacaniu tego podatku.

Jak dostosować księgowość firmy do zmian?

Przekazywanie pliku JPK_VAT jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o split payment, to przedsiębiorcy mają wybór – mogą, ale nie muszą stosować mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu faktur wystawionych przez kontrahentów. Korzyści przewidziane przez ustawodawcę skutecznie jednak zachęcają do wdrożenia tego rozwiązania.

Chęć uszczelnienia przez ustawodawcę systemu podatkowego VAT wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków, a to zaś oznacza konieczność wprowadzenia zmian w tych działach firmy, które są odpowiedzialne za prowadzenie księgowości i rozliczenia z kontrahentami. Wprowadzenie zmian ułatwia firma Hogart, która proponuje programy dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i umożliwiające przedsiębiorcom korzystanie z rozwiązania w postaci split payment.

Firma Hogart specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań IT m.in. dla księgowości. W jej ofercie znalazły się m.in. następujące programy: Hogart Czynny Podatnik VAT, Hogart Split Payment i Hogart JPK. Korzystanie z wymienionych aplikacji pozwala szybko wprowadzić niezbędne zmiany i tym samym dostosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na program Hogart Split Payment, mogą skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę udogodnień i tym samym zyskać.

Na stronie internetowej firmy Hogart dostępne są również inne programy dedykowane firmom działającym na polskim rynku. Ich zakup i wdrożenie to inwestycja w sprawnie działający dział księgowy, który będzie funkcjonował zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.