Browse By

Jak poprawnie wypełnić karnet TIR?

Jak poprawnie wypełnić karnet TIR

Karnet TIR to celny dokument tranzytowy, obowiązujący w transporcie międzynarodowym. Istotne są formalności związane z jego wypełnieniem.

Co to jest karnet TIR?

Karnet TIR to międzynarodowy, celny dokument tranzytowy. Ustanowiła go Konwencja TIR (skrót od fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy) w latach siedemdziesiątych. Celem Konwencji było uproszczenie procedur towarzyszących przekraczaniu przejść granicznych i załatwianiu formalności w urzędach celnych w przypadku przewożenia ładunków. Karnet TIR wydawany na podstawie Konwencji stanowi dokument celny, ale również – gwarancyjny. Karnety są własnością Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego. Każdy z nich ma indywidualny numer, kod kreskowy i znak wodny co ma zabezpieczyć go przed próbami fałszerstwa. Konwencja obejmuje obecnie aż 62 kraje.

Co można przewozić posiadając karnet? W praktyce wszystkie towary za wyłączeniem większości produktów tytoniowych i alkoholowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie ocrk.pl.

karnet-tir

Zalety karnetu TIR

Dzięki uproszczeniom związanym z posiadania karnetu TIR, w granicznych, przejściowych urzędach celnych nie są pobierane dodatkowe zabezpieczenia lub gwarancje na rzecz tych należności, które potencjalnie mogą się pojawić, kiedy transportowany towar zostanie wprowadzony na dany obszar celny. Władze krajów przejściowych akredytują zamknięcie celne nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, co umożliwia przewóz towarów bez ich kontroli na kolejnych granicach. Celnicy oczywiście mogą dokonać kontroli, jeżeli uznają, że jest to potrzebne, nie stanowi to jednak normy.

Warto wiedzieć, że aby móc posiadać karnet TIR, konieczne jest zezwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wnioskodawca spełnić musi określone wymogi, do których należą między innymi potwierdzone doświadczenie czy też udowodniona znajomość przepisów wynikających z Konwencji. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych o wydanie dokumentu. Przewoźnik zobowiązany jest także do złożenia odpowiedniego depozytu lub gwarancji bankowej. Formalnością, której również należy dokonać jest odpowiednie wypełnienie karnetu.

karnet tir 2

Jak wypełnić karnet TIR?

Karnet TIR wypełniają trzy podmioty – stowarzyszenie, przewoźnik oraz władze celne krajów przejazdu.

Przewoźnik przed rozpoczęciem każdego przejazdu wypełnić musi pola od 6 do 12 na okładce karnetu. Konieczne jest również uzupełnienie manifestu towarów czyli pól od 2 do 15. Na kolejnych odcinkach trasy ważne jest także uzupełnianie właściwych danych. Przewoźnik powinien pamiętać, aby manifest towarów pozostawić w karnecie – niezależnie od ilości woletów wykorzystanych podczas trasy, wszystkie należy uzupełnić.

Co jeśli zostanie popełniony błąd przy wypełnianiu karnetu? Pomyłek nie należy wymazywać – zmiany naniesione na nim powinny być zatwierdzone przez właściwy organ. Ważne jest też, aby w przypadku zgubienia lub kradzieży karnetu zgłosić to jak najszybciej do stowarzyszenia na formularzu. Odnaleziony karnet zwrócić należy do ZMPD – nie będzie można już z niego korzystać, ponieważ w systemie zostanie on unieważniony.

Żeby być zorientowanym w bieżących regulacjach dotyczących branży transportowej, warto zaglądać na stronę OCRK. Znajdziesz tam informacje dotyczące takich kwestii jak odpowiedzialność materialna kierowcy tira a ubezpieczenia transportowe.