Browse By

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pozyskać finansowanie dla firmy?

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla firmy nie jest łatwe, w związku z czym wiele osób przechodzi przez ten proces z pomocą ekspertów w tym zakresie, takich jak https://habzafinanse.com.pl/kredyty-firmowe/. Jednak jeszcze przed nawiązaniem kontaktu ze specjalistą, możemy zastanawiać się, jakie prawdopodobnie będą nasze szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Nie da się określić tego dokładnie bez przeanalizowania indywidualnych okoliczności. Można jednak wskazać kilka najważniejszych wymagań, które stawia większość pożyczkodawców i kredytodawców. Pozwoli to wstępnie ustalić, czego możemy się spodziewać (aczkolwiek niezależnie od tego, w jakim stopniu uznamy, że spełniamy rzeczone wymagania, najlepiej, aby i tak sprawą zajął się specjalista).

Kluczowe wymagania wobec firm chcących pozyskać finansowanie

Przed przyznaniem firmie finansowania przyszły wierzyciel najprawdopodobniej zweryfikuje dwie kwestie: sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz jej historię kredytową. Pozwoli mu to ocenić, czy dany klient jest wiarygodny i jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie spłacał przyznaną pożyczkę lub kredyt w terminie. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do utrzymania płynności finansowej banku czy też innej instytucji tego typu, a także zapewnienia jej sprawnego działania, więc jest to etap, którego nie sposób pominąć.

Wśród dokumentów, które bywają wymagane w procesie weryfikacji sytuacji finansowej firmy, można wymienić zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami, wyciągi z kont bankowych przedsiębiorstwa, dokumenty księgowe (takie jak na przykład księga przychodów i rozchodów), a także zeznanie podatkowe za rok ubiegły. To, jak dobra będzie musiała być sytuacja finansowa firmy, aby otrzymać pozytywną decyzję kredytową, zależy od takich kwestii, jak poziom ryzyka akceptowany przez daną instytucję, a także kwota zobowiązania.

Historia kredytowa to z kolei historia tego, jak firma spłacała swoje obecne i wcześniejsze zobowiązania – czy robiła to na czas, czy z opóźnieniem. Z perspektywy instytucji finansowych klient, który często spóźnia się z opłacaniem rat bieżących zobowiązań, może być mało wiarygodny. Z kolei historia pełna pozytywnych wpisów o spłacaniu długów na czas świadczy o rzetelności firmy.

Na co jeszcze zwracają uwagę pożyczkodawcy?

Inne dodatkowe wymogi ze strony pożyczkodawcy mogą dotyczyć na przykład stażu firmy. Niektóre źródła finansowania są dostępne jedynie dla firm istniejących od dłuższego czasu (z reguły co najmniej od roku lub dwóch lat), z innych zaś można skorzystać od razu po założeniu działalności.

W przypadku niskooprocentowanych pożyczek i dofinansowań z Unii Europejskiej, zdarzają się również wymagania w zakresie regionu (na przykład fundusze są przeznaczone tylko dla określonych województw) czy rozmiaru firmy (zdarzają się bowiem przykładowo konkursy kierowane tylko do firm z sektora MŚP). Trzeba jednak zauważyć, że oferowanych w każdym momencie możliwości jest na tyle dużo, że nawet, jeśli nie wszystkie z nich będą dostępne dla danej firmy, to i tak powinno udać się znaleźć coś interesującego.