Browse By

Ubezpieczenie na życie w tych sytuacjach nie działa

Kupujemy ubezpieczenie na życie, by zyskać pewność o bezpiecznej przyszłości. Im bardziej rozbudowana forma ochrony, tym lepiej dla nas – możemy liczyć na odszkodowanie lub pomoc ubezpieczyciela. Ale nawet najlepsza polisa nie zawsze gwarantuje wypłatę środków za wypadek czy chorobę.

W każdym ubezpieczeniu na życie istnieją sytuacje, w których właściciel polisy nie otrzyma świadczenia. Może to być znajdowanie się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu czy brak wymaganych dokumentów w razie wypadku samochodowego i dalszych konsekwencji zdrowotnych. Wszystkie okoliczności, w których polisa nie zadziała są opisane w dokumencie OWU. Regulamin ubezpieczenia warto sprawdzić jeszcze przed zawarciem umowy, co pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Na początku warto wyjaśnić na czym powinno polegać dobre ubezpieczenie na życie, ponieważ nie dla wszystkich zasady działania polisy są oczywiste i klarowne.

Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej wersji zabezpiecza wyłącznie finansowo na wypadek śmierci. Gdy ubezpieczony umrze – osoby najbliższe (wskazane w umowie jako uposażone) otrzymają odszkodowanie w kwocie ustalonej sumy ubezpieczenia. Świadczenie może pozwolić najbliższym:

 • utrzymać dotychczasowy poziom życia,
 • spłacić posiadane zadłużenia,
 • pokryć koszty związane z pogrzebem.

Decyzja należy do ubezpieczonego – to on decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie może mieć jednak szerszy zakres i chronić finansowo w wielu sytuacjach, jak wypadek komunikacyjny, nagłe i ciężkie zachorowanie (np. nowotwór złośliwy, zawał serca), pobyt w szpitalu, utrata bliskich osób czy uraz w trakcie amatorskiego uprawiania sportu. Rozszerzenie dotyczy także śmierci ubezpieczonego – na skutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego. Warto pamiętać, że są to często dwa różne zdarzenia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj posiadają szeroką ofertę w zakresie rozszerzenia ochrony, dzięki czemu można opracować swój indywidualny system ochrony. W tym celu niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest zakup wszystkich dostępnych rozszerzeń. Zwłaszcza że maksymalny zakres ochrony wiąże się z wysoką składką.

Przykład: osoba, która planuje powiększyć rodzinę oraz posiada wysoką zachorowalność na raka w rodzinie – może wykupić rozszerzenie dotyczące narodzin dziecka, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych oraz ochronę na raka. Zdarza się, że kobieta w ciąży ze względu na zagrożenie musi spędzić kilka tygodni w szpitalu – może wówczas liczyć na odszkodowanie za każdy dzień spędzony w szpitalu. Ponadto otrzyma świadczenie z tytułu narodzin dziecka. Przy narodzinach dziecka każde dodatkowe środki są niezwykle przydatne. Ubezpieczona kobieta może liczyć również na wizytę domową lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny oraz inne formy pomocy – w zależności od wybranej oferty.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności w polisie

Przed podpisaniem umowy towarzystwo udostępnia regulamin polisy zwany dokumentem OWU. Można go pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela, by wcześniej poznać zakres zdarzeń, za które wypłata świadczenia nie będzie możliwa.

Wyłączenia odpowiedzialności są zabezpieczeniem dla towarzystwa i chronią firmę przed zalewem nieuczciwymi roszczeniami. Jest to prawo ubezpieczyciela do odstąpienia od warunków umowy, w momencie, gdy zgodnie z umową ubezpieczony działał na własną niekorzyść.

Jakie sytuacje nie są objęte ochroną? Należą do nich najczęściej:

 • wypadek komunikacyjny spowodowany jazdą pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • doznanie urazu podczas pobytu na terenie kraju, w którym toczą się działania wojenne;
 • szkoda w wyniku działań terrorystycznych, aktów przemocy, zamieszek, rozrób;
 • samobójstwo (zazwyczaj do 2 lat od podpisanej umowy);
 • szkody w wyniku samookaleczania.

Warto pamiętać, że wyłączenia odpowiedzialności są ogólne oraz szczegółowe. To znaczy, że mają zastosowanie zarówno do umowy podstawowej, jak i do każdego z rozszerzeń z osobna.

Pochodną wyłączeń są limity odpowiedzialności – spotykane zazwyczaj w przypadku rozszerzenia assistance medyczne. Wtedy ubezpieczyciel wskazuje maksymalną liczbę lub kwotę finansowanych usług, jak:

 • wizyta lekarza w domu ubezpieczonego,
 • wizyta pielęgniarki,
 • transport medyczny,
 • dostarczenie leków.

Limit dolny, jak i górny, można spotkać w rozszerzeniu leczenie szpitalne. Ten przydatny dodatek sprawia, że odszkodowanie za operację czy chorobę (jeśli wiążą się z pobytem w placówce medycznej) będzie wyższe, ale jest warunek pobyt w szpitalu musi trwać przynajmniej 3 dni, a maksymalnie 180 dni (wartość maksymalna zleży od danego towarzystwa).

Jest karencja? Ochrona nie obowiązuje

Inną sytuacją, w której ubezpieczony może nie otrzymać odszkodowania, jest karencja. Tutaj sprawa może być dla wielu osób mniej oczywista, ponieważ w jednej polisie czas karencji w zależności od zdarzenia może być różny, np.:

 • urodzenie dziecka – 9-12 miesięcy,
 • śmierć ubezpieczonego – 24 miesiące,
 • zdiagnozowanie nowotworu – 6 miesięcy.

Czym właściwie jest karencja? To czas pomiędzy zawarciem umowy, a faktycznym rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. To kolejny rodzaj zabezpieczenia dla towarzystwa. W praktyce karencja oznacza, że kobieta nie otrzyma świadczenia za urodzenia dziecka, gdy jest już w ciąży w chwili zawierania umowy z ubezpieczycielem.

Przykładem najdłużej karencji jest śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa. Zazwyczaj towarzystwa stosują 2-letni okres od chwili zawarcia polisy.

Jednak karencji nie należy się obawiać – każde towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie precyzuje czas jej trwania w określonych przypadkach, więc znajomość umowy wystarczy, by nie być zaskoczonym w późniejszym czasie.

Jak szukać dobrej polisy na życie?

Znalezienie polisy na życie bez wyłączeń odpowiedzialności jest niemożliwe, jednak decydując się na jedną polisę warto sprawdzić też inne cechy ubezpieczenia, jak cena, zakres ochrony czy wysokość dostępnej sumy ubezpieczenia. Oczywiście, dwa ostatnie czynniki będą mieć wpływ na wysokość składki.

Nie zawsze drogie ubezpieczenie będzie odpowiednie. Liczy się głównie dopasowanie składki do możliwości finansowych ubezpieczonego. Zbyt wysokie koszty polisy mogą sprawić zaległości w opłacaniu składek i tym samym utratę ochrony.

A jak znaleźć polisę, która nie będzie powodem do wyrzeczeń. Najprościej wybrać jedną z kilku ofert w porównywarce ubezpieczeń online kierując się ceną czy liczbą umów dodatkowych.

Porównywania można dokonywać samodzielnie np. korzystając ze strony z rankingiem ubezpieczeń. Strony z rankingami przedstawiają wszystkie dostępne polisy oraz przyznawane im oceny jakości. Dzięki temu można dowiedzieć się o istnieniu polis czy towarzystw ubezpieczeniowych, których wcześniej się nie znało. Ponadto ocena zwraca uwagę na aspekty, o których samych wcześniej się nie myślało – np. możliwość modyfikacji umowy.

Z kolei wspomniana porównywarka ubezpieczeniowa wymaga wypełnienia jedynie krótkiego formularza – na podstawie którego to specjaliści opracowują listę najlepiej dopasowanych produktów. Następnie kontaktuje się z nami konsultant i przedstawia ofertę. Decyzja o zakupie tej czy innej polisy należy do nas – następnie wystarczy umówić z konsultantem czas i miejsce spotkania w celu podpisania umowy. W ten sposób można zaoszczędzić własne środki finansowe, które chcemy przeznaczyć na ubezpieczenie, ale również wiele cennego czasu, który jest konieczny na samodzielne porównywanie ofert.