Browse By

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne, czyli jak przygotować się na wakacyjny wyjazd

Zagraniczny wyjazd może przysporzyć sporo kłopotów zwłaszcza, jeśli w trakcie urlopu dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Jak uchronić się przed jego skutkami? Sprawdź, jakie różnice są między kartą EKUZ a ubezpieczeniem turystycznym!

Ubezpieczenie turystyczne, czym się charakteryzuje?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy o różnym zakresie. Oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia można wyposażyć się również w ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym czy NWW. Mając wykupione ubezpieczenie turystyczne można otrzymać zwrot poniesionych kosztów przez skutki nieszczęśliwego wypadku.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Przede wszystkim na zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia i sytuacje, które nie są objęte ubezpieczeniem. Czyli fan sportów ekstremalnych potrzebuje ubezpieczenia, które obejmie daną dyscyplinę (tę informację można znaleźć w OWU) i pokryje koszty ewentualnej hospitalizacji czy akcji ratowniczej. Natomiast rodzina podróżująca z dziećmi, a co za tym idzie sporą liczbą walizek, powinna ubezpieczyć swój bagaż przed kradzieżą z włamaniem lub zniszczeniem, gdy będzie on pod opieką przewoźnika.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dowodem na to, że dana osoba może korzystać na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych będąc poza granicami kraju. EKUZ obowiązuje na terenie państw członkowskich UE. Co istotne, zakres i zasady opieki medycznej uzależnione są od systemu, który obowiązuje w danym kraju. Stąd może okazać się, że po konsultacji z lekarzem, urlopowicz będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Ze strony NFZ należy pobrać wniosek, który po uzupełnieniu można przesłać: mailem, faksem, przez ePUAP, lub złożyć osobiście w najbliższym oddziale. Natomiast kartę można odebrać osobiście, otrzymać pocztą lub upoważnić inną osobę do odbioru w oddziale.

Jak długo może ważna być karta?

EKUZ wydawane jest na różny okres. W zależności od przypadku, karta może być ważna od 42 dni do 5 lat. Jednak na 5-letnią kartę mogą liczyć jedynie osoby pobierające emeryturę. EKUZ najczęściej wydawane jest na 12 miesięcy – dotyczy to m.in. studentów, osób zatrudnionych i osób pobierających rentę. Krótszy okres obowiązuje zazwyczaj osoby nieubezpieczone – wszelkie informacje o poszczególnych terminach można znaleźć w regulaminie opublikowanym przez NFZ.

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ – czym się różnią?

Wykupienie polisy na ubezpieczenie turystyczne ma dużą przewagę nad EKUZ, jeśli chodzi o zakres ochrony. Wystarczy przeanalizować to na prostym przykładzie. W trakcie urlopu w Wielkiej Brytanii zaczyna boleć podróżnego ząb. Okazuje się, że ząb jest do wyrwania i nagle urlopowicz dowiaduje się, że musi zapłacić 300 zł. Jak to możliwe, skoro ma kartę EKUZ? Leczenie stomatologiczne w Wielkiej Brytanii jest płatne. Jeśli w trakcie wyjazdu obowiązywałoby ubezpieczenie turystyczne o odpowiednim zakresie, urlopowicz mógłby liczyć na zwrot poniesionych kosztów leczenia.