Browse By

Relokacja biznesu do Polski – ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Wprowadzenie

W obliczu wojny na Ukrainie, wielu ukraińskich przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach. Polska jest jednym z najpopularniejszych kierunków, ze względu na lokalizację, bliskość kulturową oraz językową, a także atrakcyjne warunki gospodarcze.

Czy jest program wizowy Poland. Business Harbour?

W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w Polsce, rząd polski wprowadził program Poland. Business Harbour. W ramach programu obcokrajowiec otrzymuje wizę krajową typu D, która daje możliwość zamieszkania i podjęcia pracy w Polsce przez okres 12 miesięcy na takich samych zasadach, jak każdy obywatel polski, bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Wsparcie merytoryczne firmy MAGFIN

Firma MAGFIN oferuje pomoc w uzyskaniu wizy w ramach programu Poland. Business Harbour. Firma ta posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z Ukrainy i pomaga w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz w sprawnym przeprowadzeniu procedury ubiegania się o wizę.

Relokacja biznesu do Polski – ułatwienia dla obywateli Ukrainy za pomocą MAGFIN

Warunki uzyskania wizy dla osoby pochodzącej z Ukrainy

Aby uzyskać wizę w ramach programu Poland. Business Harbour, należy spełnić następujące warunki:

* być obywatelem Ukrainy;

* posiadać paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty upływu ważności wizy;

* posiadać co najmniej 10 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na czas trwania wizy;

* mieć umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; lub jeśli jesteś specjalistą IT; lub jeśli zakładasz startup;

* nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

Proces ubiegania się o wizę

Aby złożyć wniosek o wizę w ramach programu Poland. Business Harbour, należy udać się do polskiego konsulatu lub ambasady w Ukrainie. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

* wypełniony formularz wniosku o wizę;

* paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty upływu ważności wizy;

* zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

* kopię dowodu osobistego lub paszportu ukraińskiego;

* kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej 10 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na czas trwania wizy;

* kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;

* kopię zaświadczenia o niekaralności;

* opłatę za wydanie wizy.

Czas oczekiwania na decyzję

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wydania wizy wynosi zazwyczaj od 1 do 2 tygodni.

Podsumowanie

Program Poland. Business Harbour to doskonała okazja dla ukraińskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Program ten oferuje atrakcyjne warunki, które ułatwiają rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce dla małych, średnich i dużych firm, niezależnie od branży, w której dana spółka funkcjonuje. Jest również wsparciem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, które są źródłem uzyskania dochodów przez obywateli Ukrainy oraz innych krajów.

Wiele różnych informacji na stronie: magfin.pl

Materiał reklamowy.