Browse By

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

jak zaczac inwestowac na gieldzie

Każdy kto posiada oszczędności w pewnym momencie zastanawia się jak je ulokować aby zyskiwały na wartości więcej od inflacji. Przez wiele lat dużą popularnością cieszyły się lokaty i obligacje skarbowe oraz fundusze inwestycyjne. Jednak wraz ze wzrostem doświadczenia inwestora oraz posiadanego kapitału wiele osób kieruje swój wzrok na rynek akcji i giełdę papierów wartościowych.

Inwestowanie na giełdzie może wydawać się skomplikowane, ale jest dostępne dla każdego. Pierwszym krokiem jest zrozumienie podstawowych zasad rynku kapitałowego. Niezbędne jest zapoznanie się z analizą fundamentalną i techniczną. Wybór odpowiedniego brokera stanowi fundament sukcesu na giełdzie. Ważne jest, aby zrozumieć opłaty transakcyjne i inne koszty inwestycyjne. Ustalenie celów inwestycyjnych i strategii to kolejny istotny krok. Długoterminowe planowanie zwiększa szanse na zysk zaś dywersyfikacja portfela minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Regularne śledzenie rynku i aktualności ekonomicznych jest niezbędne. Rozpoczęcie inwestycji na giełdzie wymaga cierpliwości i ciągłej edukacji.

Chcesz dowiedzieć się jak zacząć inwestowanie na giełdzie? Zapraszamy do lektury!

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie? Pierwsze kroki.

Na początek warto poświęcić trochę czasu na podstawową edukację i poznać najważniejsze pojęcia związane z giełdą oraz rynkiem akcji.

Podstawy rynku kapitałowego

Na początek przybliżymy Wam znaczenie najważniejszych (naszym zdaniem) pojęć związanych z inwestycjami w akcje.

 • Akcje. To jednostki własności w spółce akcyjnej. Inwestorzy kupując akcje, stają się współwłaścicielami firmy. Akcje dają prawo do udziału w zyskach spółki (dywidendy) oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Kurs akcji. Jest to cena, po której akcje są kupowane i sprzedawane na giełdzie. Kurs akcji jest determinowany przez popyt i podaż, a także wyniki finansowe spółki i warunki rynkowe.
 • Wycena spółki (kapitalizacja). Odnosi się do wartości rynkowej firmy, którą można obliczyć, mnożąc cenę akcji przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji.
 • Dywidenda. To część zysku spółki wypłacana akcjonariuszom. Dywidendy mogą być wypłacane regularnie (np. rocznie, kwartalnie) i zależą od polityki dywidendowej firmy.
 • P/E (Cena/Zysk). Wskaźnik cenowy, który pokazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za 1 złotówkę zysku spółki. Jest to wskaźnik używany do oceny, czy akcja jest niedowartościowana czy przewartościowana.
 • Konto maklerskie. Konto otwarte u brokera, które umożliwia kupno i sprzedaż papierów wartościowych, w tym akcji. Konto to jest niezbędne do prowadzenia transakcji na giełdzie.
 • Zlecenie kupna/sprzedaży. Instrukcja dla brokera, aby kupić lub sprzedać określoną liczbę akcji po określonej cenie. Zlecenia mogą być różnego typu, np. zlecenie rynkowe, limitowe.

Różnice między rynkiem pierwotnym a wtórnym

 • Rynek pierwotny. Jest to rynek, na którym nowe emisje papierów wartościowych są oferowane inwestorom po raz pierwszy. Na rynku pierwotnym spółki mogą pozyskiwać kapitał poprzez emisję akcji (IPO – pierwsza oferta publiczna).
 • Rynek wtórny. To rynek, na którym handluje się już istniejącymi papierami wartościowymi. Inwestorzy kupują i sprzedają akcje między sobą, a spółka, której akcje są przedmiotem transakcji, nie jest bezpośrednio zaangażowana w te transakcje.
 • Różnica w dostępie do rynku. Na rynku pierwotnym inwestorzy nabywają akcje bezpośrednio od emitenta, podczas gdy na rynku wtórnym transakcje odbywają się między inwestorami.
 • Cena akcji. Na rynku pierwotnym cena jest z góry ustalona przez emitenta, natomiast na rynku wtórnym cena kształtuje się na podstawie popytu i podaży.
 • Dostępność dla inwestorów. Rynek pierwotny często jest dostępny tylko dla wybranych inwestorów instytucjonalnych i dużych inwestorów, podczas gdy rynek wtórny jest otwarty dla wszystkich inwestorów.

Rynek kapitałowy oferuje różnorodne możliwości inwestycyjne, a zrozumienie jego podstaw jest kluczowe dla efektywnego inwestowania w akcje. Zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny mają swoje specyficzne cechy, które wpływają na strategię i decyzje inwestycyjne.

analiza wykresow gieldowych

Najważniejsza jest edukacja –  Analiza fundamentalna i techniczna

Analiza fundamentalna

To metoda oceny wartości akcji poprzez analizę różnych czynników ekonomicznych, finansowych i branżowych. Jest to podejście „od dołu do góry”, które skupia się na indywidualnych cechach spółki, aby ocenić jej prawdziwą wartość.

 • Czynniki ekonomiczne. Obejmują one analizę ogólnych warunków gospodarczych, takich jak PKB, stopa bezrobocia, stopy procentowe i polityka pieniężna. Te wskaźniki mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe spółek i perspektywy branży.
 • Czynniki finansowe. Dotyczą bezpośrednio spółki, w tym jej bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Analiza obejmuje wskaźniki takie jak współczynnik P/E (cena do zysku), ROE (rentowność kapitału własnego), dług do kapitału własnego i marże operacyjne.
 • Czynniki branżowe. Analiza branży, w której działa spółka, w tym jej pozycji na rynku, konkurencji, nowych produktów i regulacji prawnych. Zrozumienie cyklu życia branży, jej dynamiki i potencjalnych zagrożeń jest bardzo istotne.

Analiza techniczna

Koncentruje się na badaniu wykresów cenowych i różnych wskaźników technicznych, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen. Jest to podejście „od góry do dołu”, które zakłada, że wszystkie informacje rynkowe są już zawarte w cenie.

 1. Wykresy. Podstawowym narzędziem analizy technicznej są wykresy cen, które mogą być przedstawione w różnych formatach, takich jak wykresy liniowe, słupkowe czy świecowe. Każdy typ wykresu dostarcza innych informacji, które są użyteczne w identyfikowaniu trendów i wzorców cenowych.
 2. Wskaźniki techniczne. Istnieje wiele wskaźników technicznych, które pomagają analizować ruchy cen i wolumen obrotu. Do najpopularniejszych należą średnie kroczące, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) i wskaźniki Bollingera. Każdy z nich ma swoje unikalne zastosowanie i może być używany do generowania sygnałów kupna lub sprzedaży.
 3. Trendy. Rozpoznawanie trendów jest kluczowym elementem analizy technicznej. Trendy mogą być wzrostowe, spadkowe lub boczne (konsolidacyjne) i są interpretowane jako sygnały do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Reasumując, analiza fundamentalna i techniczna to dwa komplementarne podejścia do inwestowania na giełdzie. Analiza fundamentalna jest bardziej skoncentrowana na wartości „wewnętrznej” spółki, podczas gdy analiza techniczna skupia się na wzorcach cenowych i ruchach rynkowych. Efektywne wykorzystanie obu metod może prowadzić do bardziej świadomych i przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Więcej przydatnych informacji i materiałów na ten temat znajdziecie na portalu gielda-kryptowaluty.pl

Wybór brokera i otwarcie konta maklerskiego

Gdy zdobędziecie już podstawową wiedzę wówczas możecie już śmiało otworzyć konto maklerskie w swoim banku. Możecie również zdecydować się na wybór wyspecjalizowanego brokera – platformy inwestycyjnej. Poniżej prezentujemy Wam kilka najważniejszych wskazówek na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego.

Kryteria wyboru brokera

 • Opłaty transakcyjne. Sprawdź wysokość prowizji za wykonanie zleceń kupna i sprzedaży. Niskie opłaty są kluczowe dla zwiększenia rentowności inwestycji, zwłaszcza przy częstym handlu.
 • Dostępność platformy. Upewnij się, że platforma transakcyjna jest intuicyjna, stabilna i dostępna na różnych urządzeniach. Dobra platforma to fundament efektywnego inwestowania.
 • Narzędzia inwestycyjne. Zwróć uwagę na dostępność narzędzi analitycznych, informacji rynkowych i edukacyjnych. Bogaty zestaw narzędzi wspiera podejmowanie świadomych decyzji.
 • Bezpieczeństwo. Sprawdź, czy broker jest odpowiednio regulowany przez odpowiednie instytucje finansowe. Bezpieczeństwo środków powinno być priorytetem.
 • Obsługa klienta. Dostępność i jakość wsparcia klienta są ważne, szczególnie dla początkujących inwestorów. Sprawdź dostępność pomocy w języku polskim.
 • Opinie innych użytkowników. Przejrzyj opinie i doświadczenia innych inwestorów z danym brokerem. Doświadczenia innych mogą być cennym źródłem informacji.

Proces otwierania konta maklerskiego

 • Wybór brokera. Po dokonaniu wyboru brokera, przejdź do procesu rejestracji online na jego stronie internetowej.
 • Weryfikacja tożsamości. Przygotuj dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do weryfikacji swojej tożsamości.
 • Wypełnienie formularza. Uzupełnij dane rejestracyjne, podając swoje dane osobowe, informacje finansowe oraz doświadczenie inwestycyjne.
 • Wypełnienie ankiety dotyczącej wiedzy inwestora na temat instrumentów finansowych.
 • Podpisanie umowy. Przejrzyj i zaakceptuj warunki umowy maklerskiej. W niektórych przypadkach może być wymagane podpisanie umowy w obecności notariusza.
 • Wpłata środków. Po aktywacji konta dokonaj pierwszej wpłaty środków, które będą służyły do inwestowania.
 • Korzystanie z konta. Po zasileniu konta możesz rozpocząć inwestowanie, korzystając z dostępnych narzędzi i analiz oferowanych przez brokera.

Warto zauważyć, że wiele banków oferuje otwarcie konta maklerskiego bez dodatkowych opłat dla swoich klientów. Proces ten jest zazwyczaj szybszy i prostszy, jeśli już posiadasz konto w danym banku. Wykorzystanie tej opcji może być wygodne, szczególnie dla początkujących inwestorów.

Podsumowując, wybór odpowiedniego brokera i otwarcie konta maklerskiego to kluczowe kroki na drodze do inwestowania na giełdzie. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom inwestycyjnym.

gielda dla poczatkujacych

Zrozumienie opłat i kosztów inwestycyjnych

Przegląd różnych rodzajów opłat

 1. Opłaty transakcyjne. Są to prowizje pobierane przez brokera za każdą transakcję kupna lub sprzedaży akcji. Wysokość tych opłat może być stała lub procentowa w stosunku do wartości transakcji. Należy zwrócić uwagę na to, jak opłaty transakcyjne wpływają na strategię inwestycyjną, szczególnie przy częstym handlu.
 2. Opłaty za zarządzanie. Dotyczą one głównie funduszy inwestycyjnych i ETF-ów. Są to koszty pobierane za zarządzanie i administrowanie Twoimi inwestycjami. Opłaty te mogą być naliczane jako procent od wartości aktywów zarządzanych.
 3. Inne ukryte koszty. Do ukrytych kosztów należą opłaty za utrzymanie konta, opłaty za nieaktywność, koszty związane z przewalutowaniami oraz potencjalne opłaty za wypłatę środków. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie opłaty przed podjęciem decyzji o współpracy z danym brokerem.

Wpływ opłat na rentowność inwestycji

 • Zmniejszenie zysków. Nawet niewielkie opłaty mogą znacząco obniżyć rentowność inwestycji, zwłaszcza w długim terminie. Dlatego ważne jest, aby wybierać platformy i produkty inwestycyjne z konkurencyjnymi opłatami.
 • Kompromis między kosztami a wartością. Niekiedy wyższe opłaty mogą być uzasadnione lepszą jakością usług, dostępem do bardziej zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych lub lepszym wsparciem klienta. Ważne jest, aby znaleźć odpowiedni balans między kosztami a wartością otrzymywanych usług.
 • Długoterminowy wpływ. W kontekście inwestycji długoterminowych, nawet niewielka różnica w opłatach może mieć duży wpływ na końcowy wynik inwestycyjny. Dlatego zaleca się regularne przeglądanie struktury opłat i dostosowywanie strategii inwestycyjnej w razie potrzeby.

Reasumując, zrozumienie i świadome zarządzanie opłatami inwestycyjnymi jest bardzo istotne dla optymalizacji zysków z inwestycji. Inwestorzy powinni dokładnie analizować wszystkie koszty związane z inwestowaniem i regularnie oceniać, czy korzyści płynące z danego produktu lub usługi są warte ponoszonych opłat.

gielda akcji

Ustalanie celów i strategii inwestycyjnej

Znaczenie określenia celów finansowych i horyzontu inwestycyjnego.

 • Określenie celów finansowych. Jest to kluczowy krok, który kieruje całym procesem inwestycyjnym. Cele mogą być różnorodne, od oszczędzania na emeryturę, przez finansowanie edukacji, po zakup nieruchomości. Jasno zdefiniowane cele pomagają w wyborze odpowiednich instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnej.
 • Horyzont inwestycyjny. Odnosi się do czasu, jaki inwestor zamierza utrzymać swoje inwestycje. Długoterminowy horyzont inwestycyjny pozwala na lepsze wykorzystanie efektu złożenia i minimalizację krótkoterminowych ryzyk rynkowych. Krótkoterminowy horyzont wymaga większej ostrożności i skupienia na płynności.

Przykłady strategii inwestycyjnych

 1. Inwestowanie wartościowe (Value Investing). Ta strategia polega na poszukiwaniu akcji, które są sprzedawane po cenach niższych niż ich rzeczywista wartość. Inwestorzy stosujący tę strategię skupiają się na solidnych fundamentach spółki, takich jak przychody, zyski, dług i aktywa. Warren Buffett jest jednym z najbardziej znanych zwolenników inwestowania wartościowego.
 2. Inwestowanie wzrostowe (Growth Investing). Skupia się na firmach, które wykazują ponadprzeciętny wzrost, np. w przychodach czy zyskach. Inwestorzy akceptują wyższe wskaźniki P/E na rzecz potencjału wzrostu. Ta strategia jest często stosowana w sektorach takich jak technologia, gdzie firmy szybko rosną.
 3. Inwestowanie dywidendowe (Dividend Investing). Polega na wyborze spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Jest to popularna strategia wśród inwestorów szukających regularnego dochodu pasywnego. Firmy wypłacające dywidendy często są stabilne i dobrze ugruntowane na rynku.

Ustalenie celów i strategii inwestycyjnej jest niezbędne dla efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wybór odpowiedniej strategii powinien być dopasowany do indywidualnych celów finansowych, tolerancji na ryzyko i horyzontu inwestycyjnego. Dobre zrozumienie różnych strategii inwestycyjnych pozwala na świadome podejmowanie decyzji i zwiększenie potencjału zysków z inwestycji.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Znaczenie dywersyfikacji w minimalizowaniu ryzyka.

 1. Redukcja ryzyka. Dywersyfikacja jest kluczową strategią w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym. Polega na rozłożeniu inwestycji na różne klasy aktywów, sektory rynkowe lub regiony geograficzne, co zmniejsza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami w jednym segmencie rynku.
 2. Zbalansowanie portfela. Dywersyfikacja pomaga w utrzymaniu równowagi w portfelu, gdyż różne aktywa reagują inaczej na te same wydarzenia rynkowe. Dzięki temu, gdy jedna część portfela traci na wartości, inne mogą na wartości zyskiwać lub pozostać stabilne.
 3. Długoterminowa stabilność. W długim terminie dywersyfikacja przyczynia się do stabilizacji zwrotów z inwestycji. Pomaga to inwestorom unikać gwałtownych wahań wartości portfela, co jest szczególnie ważne dla strategii inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym.

Przykłady dywersyfikacji

 • Dywersyfikacja sektorowa. Polega na inwestowaniu w różne sektory gospodarki, takie jak technologia, finanse, zdrowie, surowce itp. Dzięki temu inwestor jest mniej narażony na ryzyko związane z konkretnym sektorem. Na przykład, gdy sektor technologiczny przeżywa spowolnienie, sektor surowców może odnotowywać wzrosty.
 • Dywersyfikacja geograficzna. Obejmuje inwestowanie w różne regiony geograficzne – kraje rozwinięte, rynki wschodzące, różne kontynenty. Pozwala to zredukować ryzyko związane z lokalnymi kryzysami gospodarczymi lub politycznymi.
 • Dywersyfikacja aktywów. Odnosi się do rozłożenia inwestycji między różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, surowce czy inwestycje alternatywne. Każda klasa aktywów ma inne cechy ryzyka i zwrotu, co pozwala na lepsze zarządzanie ogólnym profilem ryzyka portfela.

Dywersyfikacja jest fundamentalną zasadą inwestowania, która pomaga w zredukowaniu ryzyka i stabilizacji zwrotów. Poprzez dywersyfikację, inwestorzy mogą lepiej chronić swój kapitał przed nieprzewidywalnymi zmianami na rynku, jednocześnie zachowując potencjał wzrostu wartości swojego portfela. Ważne jest, aby dywersyfikacja była przemyślana i dostosowana do indywidualnych celów oraz tolerancji na ryzyko inwestora.

inwestycje akcje gielda

Regularne śledzenie rynku i aktualności

Znaczenie bieżącego monitorowania rynku i wiadomości ekonomicznych

 1. Podstawa świadomych decyzji. Regularne śledzenie rynku jest niezbędne dla podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Zmiany na rynkach finansowych często następują szybko, a dostęp do aktualnych informacji pozwala na odpowiednią reakcję.
 2. Wyprzedzanie trendów. Analiza bieżących wydarzeń ekonomicznych i rynkowych może pomóc w przewidywaniu trendów i zmian cen akcji. Zrozumienie tych trendów jest bardzo istotne dla optymalizacji strategii inwestycyjnej.
 3. Reagowanie na wydarzenia globalne. Wydarzenia o skali globalnej, takie jak zmiany polityczne, katastrofy naturalne czy pandemie, mogą mieć znaczący wpływ na rynki. Śledzenie tych wydarzeń pozwala na szybsze dostosowanie portfela inwestycyjnego.

Narzędzia i źródła informacji

 • Serwisy finansowe. Strony takie jak Bloomberg, Reuters, czy Parkiet dostarczają bieżących informacji rynkowych, analiz finansowych oraz prognoz ekonomicznych. Są one nieocenionym źródłem wiedzy dla inwestorów.
 • Raporty branżowe. Specjalistyczne raporty branżowe dostarczają dogłębnej analizy konkretnych sektorów rynku. Pozwalają one na lepsze zrozumienie specyfiki i potencjału poszczególnych branż.
 • Analizy rynkowe. Regularne raporty i analizy rynkowe, dostępne na platformach brokerskich lub w serwisach analitycznych, dostarczają cennych wskazówek dotyczących trendów rynkowych, analizy technicznej i fundamentalnej.
 • Wiadomości ekonomiczne. Śledzenie wiadomości ekonomicznych w mediach tradycyjnych i internetowych pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się warunki gospodarcze i polityczne, które mogą wpływać na rynki.
 • Fora i społeczności inwestorów. Udział w dyskusjach na forach internetowych i w społecznościach inwestorów może dostarczyć praktycznych wskazówek i różnorodnych perspektyw.

Regularne śledzenie rynku i aktualności ekonomicznych jest nieodłącznym elementem skutecznego inwestowania. Dostęp do aktualnych informacji, dogłębna analiza rynkowa i zrozumienie wpływu wydarzeń globalnych na rynki finansowe umożliwiają inwestorom podejmowanie przemyślanych i efektywnych decyzji inwestycyjnych. Wiedza ta jest fundamentem sukcesu na giełdzie i pozwala na dynamiczne dostosowywanie strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych.

Psychologia inwestowania i zarządzanie ryzykiem

Omówienie wpływu emocji na decyzje inwestycyjne

 1. Emocje, a decyzje inwestycyjne. Emocje takie jak strach czy chciwość mogą znacząco wpływać na decyzje inwestycyjne. Strach może prowadzić do przedwczesnej sprzedaży aktywów, podczas gdy chciwość może skłaniać do nadmiernego ryzyka.
 2. Efekt stadny. Inwestorzy często podążają za tłumem, co może prowadzić do tworzenia bań spekulacyjnych lub paniki rynkowej. Niezależna analiza i krytyczne myślenie są bardzo istotne w unikaniu pułapek efektu stadnego.
 3. Potwierdzenie własnych przekonań. Inwestorzy często szukają informacji potwierdzających ich wcześniejsze decyzje, ignorując sygnały ostrzegawcze. Obiektywne ocenianie informacji jest niezbędne dla racjonalnego inwestowania.
 4. Nadmierna pewność siebie. Nadmierna wiara w swoje umiejętności może prowadzić do ignorowania ryzyka i przeszacowania potencjalnych zysków.

Techniki zarządzania ryzykiem

 • Stop loss. Jest to zlecenie sprzedaży akcji, gdy osiągną one określony poziom ceny. Pozwala to na ograniczenie strat w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych. Ustawienie stop loss jest formą zabezpieczenia przed gwałtownymi spadkami wartości aktywów.
 • Dywersyfikacja. Jak wcześniej wspomniano, dywersyfikacja polega na rozłożeniu inwestycji na różne klasy aktywów, sektory czy regiony. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zarządzania ryzykiem, ponieważ różne aktywa reagują inaczej na te same wydarzenia.
 • Inwestowanie długoterminowe. Strategia długoterminowa pozwala na zminimalizowanie wpływu krótkoterminowych wahań rynkowych. Długoterminowi inwestorzy często wykorzystują strategię „kupuj i trzymaj”, co pozwala na wygładzenie krótkoterminowych wahań rynku.

Zarządzanie emocjami i ryzykiem jest kluczowe w procesie inwestycyjnym. Zrozumienie wpływu psychologii na decyzje inwestycyjne oraz stosowanie skutecznych technik zarządzania ryzykiem, takich jak stop loss, dywersyfikacja i inwestowanie długoterminowe, może znacząco poprawić wyniki inwestycyjne i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów. Inwestorzy powinni dążyć do podejmowania decyzji opartych na racjonalnej analizie, a nie emocjach, co jest fundamentem sukcesu na rynku kapitałowym.

Podsumowanie – jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

W tym artykule przybliżyliśmy Wam wszystkie najważniejsze kroki oraz informacje na temat tego jak zacząć inwestowanie na giełdzie. Mamy nadzieję, że będą Wam pomocne w pierwszych ruchach i pozwolą Wam osiągać zadowalające zwroty z inwestycji. Jak już się dowiedzieliście z treści tej publikacji inwestowanie na giełdzie jest procesem wymagającym nie tylko wiedzy i strategii, ale także świadomości psychologicznych aspektów wpływających na decyzje inwestycyjne. To nie tylko szansa na zysk, ale także ciągła nauka i rozwój osobisty, który wymaga dyscypliny, cierpliwości i ciągłego poszerzania wiedzy. Życzymy Wam samych sukcesów w pomnażaniu Waszych oszczędności.

Jeśli szukacie innych ciekawych publikacji na temat inwestowania to wiele więcej znajdziecie na portalu https://gielda-kryptowaluty.pl/