Browse By

Terapia DDA i osób współuzależnionych. Różnice i podobieństwa w podejściu terapeutycznym

Terapia DDA i osób współuzależnionych to dwa podejścia terapeutyczne, które mają na celu pomoc osobom dotkniętym skutkami uzależnienia w rodzinie. Choć oba skupiają się na problemach wynikających z dorastania lub życia z osobą uzależnioną, to różnią się one w pewnych kluczowych aspektach. Przyjrzyjmy się bliżej podobieństwom i różnicom między tymi formami terapii oraz temu, jak pomagają one radzić sobie z problemem alkoholowym bliskiej osoby.

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) a osoby współuzależnione – Kluczowe różnice i podobieństwa

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) to osoby, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym, gdzie jedno lub oboje rodziców było uzależnionych. Natomiast osoby współuzależnione to najczęściej partnerzy lub bliscy krewni osoby uzależnionej, którzy nieświadomie wspierają jej nałóg i sami popadają w destrukcyjne schematy zachowań. Kluczową różnicą jest to, że DDA doznały traumy w dzieciństwie, co wpłynęło na ich rozwój i funkcjonowanie w dorosłym życiu. Osoby współuzależnione zazwyczaj popadają w niezdrowe wzorce już jako osoby dorosłe, w wyniku życia z partnerem alkoholikiem. Jednak oba te zjawiska łączy szereg podobieństw:

 • Silne poczucie winy, wstydu i zaniżone poczucie własnej wartości
 • Problemy w bliskich relacjach i budowaniu bliskich więzi
 • Tendencja do kontrolowania innych i brania nadmiernej odpowiedzialności
 • Tłumienie uczuć i trudności w wyrażaniu emocji
 • Skłonność do stanów depresyjnych i zaburzeń lękowych

Zarówno DDA jak i osoby współuzależnione potrzebują profesjonalnej pomocy terapeutycznej, aby przepracować swoje trudności i nauczyć się zdrowych schematów funkcjonowania. Klasyfikacja medyczna określa to niekorzystne przystosowanie jako zaburzenia adaptacyjne, które są punktem odniesienia w diagnozie osób z syndromem DDA, jak i osób współuzależnionych.

Podejście terapeutyczne w terapii DDA – Skupienie na przeszłości i traumach z dzieciństwa

Terapia DDA w Warszawie koncentruje się na przepracowaniu traum i zranionych uczuć wyniesionych z dzieciństwa. Jej celem jest zrozumienie, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości wpływają na obecne życie i relacje DDA.W trakcie terapii DDA pacjent uczy się:

 • Rozpoznawać i wyrażać tłumione emocje
 • Budować poczucie własnej wartości i stawiać zdrowe granice
 • Przejmować odpowiedzialność za swoje życie i dobrostan
 • Wychodzić z niezdrowych schematów myślenia i zachowań
 • Budować satysfakcjonujące relacje oparte na zaufaniu i bliskości

Terapia indywidualna pozwala na głęboką pracę nad osobistymi zranieniami, natomiast terapia grupowa daje wsparcie i poczucie, że nie jest się samemu z problemem. Ważnym elementem jest też edukacja na temat mechanizmów uzależnienia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie rodziny.

Terapia osób współuzależnionych. Jak pomóc osobom żyjącym z osobą uzależnioną?

Terapia dla osób współuzależnionych w Warszawie ma na celu przerwanie destrukcyjnego cyklu współuzależnienia i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Kluczowe jest tu uświadomienie sobie, że nie ma się wpływu na picie partnera i nie jest się odpowiedzialnym za jego chorobę alkoholową. Terapia współuzależnienia uczy, jak:

 • Zadbać o siebie i swoje potrzeby
 • Postawić zdrowe granice i nie wchodzić w rolę „ratownika”
 • Komunikować się asertywnie i wyrażać swoje uczucia
 • Poradzić sobie z poczuciem bezradności i winy
 • Odzyskać poczucie własnej wartości i godności
 • Zbudować sieć wsparcia i relacje poza rodziną alkoholową

Ważne jest zrozumienie, że zmiana jest możliwa niezależnie od tego, czy osoba uzależniona podejmie leczenie. Terapia pomaga współuzależnionym odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odnaleźć równowagę.

Jak terapia DDA i współuzależnionych pomaga radzić sobie z problemem uzależnienia w rodzinie?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która dotyka całą rodzinę. Zarówno dorosłe dzieci alkoholików, jak i osoby współuzależnione ponoszą bolesne konsekwencje życia z problemem alkoholowym bliskiej osoby. Terapia pomaga im przepracować trudne emocje, zrozumieć mechanizmy nałogu i nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie.Dzięki terapii DDA i współuzależnieni mogą:

 • Przerwać międzypokoleniowy cykl uzależnienia
 • Odzyskać poczucie kontroli i sprawczości w swoim życiu
 • Zbudować zdrowe, oparte na zaufaniu relacje
 • Zadbać o swój dobrostan psychiczny i emocjonalny
 • Stworzyć nową, zdrowszą rzeczywistość dla siebie i swojej rodziny

Terapia daje narzędzia do radzenia sobie z trudnościami i budowania satysfakcjonującego życia pomimo bolesnych doświadczeń. Jest to proces wymagający czasu i zaangażowania, ale niosący nadzieję na prawdziwą zmianę i uzdrowienie. Podsumowując, zarówno terapia DDA jak i terapia osób współuzależnionych mają kluczowe znaczenie w przerwaniu destrukcyjnego cyklu uzależnienia w rodzinie. Choć różnią się one swoją specyfiką, to ich nadrzędnym celem jest pomoc w odzyskaniu równowagi i stworzeniu zdrowszego życia dla osób, które ucierpiały wskutek choroby alkoholowej bliskiej osoby. Warto pamiętać, że sięgnięcie po profesjonalną pomoc terapeutyczną to wyraz siły i odwagi, a nie słabości.