Browse By

Choroba popromienna – jakie są jej objawy?

Choroba popromienna to efekt nadmiernej ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Jakie są jej objawy? Czym może skutkować choroba popromienna? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Przyczyny choroby popromiennej

Przyczyną choroby popromiennej jest promieniowanie jonizujące, które oddziałuje na ludzki organizm. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że choroba popromienna może wystąpić zarówno w przypadku jednorazowego przyjęcia zbyt dużej dawki promieniowania (np. na skutek awarii elektrowni jądrowej), jak i w efekcie długotrwałej (bądź wielokrotnej) ekspozycji na małe dawki promieniowania jonizującego. W tym drugim przypadku choroba popromienna może wystąpić np. u osób obsługujących na co dzień urządzenia emitujące promieniowanie. Poza tym przyczyną choroby popromiennej może być również pochłonięcie izotopów promieniotwórczych drogą doustną lub wziewną, co może mieć miejsce np. w przypadku wybuchu bomby atomowej, czy awarii elektrowni jądrowej.

Objawy choroby popromiennej

Znając przyczyny choroby popromiennej warto mieć świadomość, że jej objawy różnią się nie tylko w zależności od przyjętej dawki promieniowania, ale również czasem wystąpienia. Mogą bowiem pojawić się natychmiast bądź ujawnić dopiero po wielu długich latach. Istotny staje się zatem pomiar promieniowania jonizującego, który umożliwia licznik Geigera dostępny pod linkiem: https://www.srtech.pl/licznik-geigera. Warto również mieć świadomość tego, że im krótszy jest czas ujawnienia się objawów choroby popromiennej tym z reguły cięższy będzie jej przebieg. Najczęstsze objawy ostrego przebiegu choroby popromiennej to ogólne osłabienie, skaza krwotoczna, niewydolność nerek, a nawet śmierć, która może nastąpić w ciągu kilku godzin. Objawami przewlekłej choroby popromiennej, która pojawia się z reguły dopiero po wielu latach od przyjęcia dawki promieniowania może być natomiast:

  • rozwój nowotworów złośliwych (zwłaszcza białaczki i chłoniaków oraz nowotworów tarczycy i układu kostnego);
  • przyspieszenie starzenia się organizmu oraz skrócenie długości życia;
  • bezpłodność (z reguły tymczasową),
  • uszkodzenie genomu komórek płciowych (co zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych potomstwa),
  • wystąpienie zaburzeń hormonalnych,
  • zaćma.

Skutki choroby popromiennej

Najpoważniejszy skutek wystąpienia choroby popromiennej to bez wątpienia śmierć, która może nastąpić zarówno bardzo szybko (w ciągu kilku godzin od przyjęcia dużej dawki promieniowania jonizującego), jak i w skutek objawów nasilających się przez wiele długich lat. Warto bowiem mieć świadomość, że skutki choroby popromiennej dzieli się na deterministyczne oraz stochastyczne. Te pierwsze pojawiają się po przyjęciu określonej dawki promieniowania, a najczęściej występującym przykładem jest rumień. Skutki stochastyczne ujawniają się natomiast dopiero po wielu latach od przyjęcia dawki promieniowania, a najczęstszym przykładem są wspomniane w poprzednim akapicie nowotwory. Co istotne, w ich przypadku nie można określić konkretnej dawki, która powoduje ich rozwój, ponieważ przyczynić do niego mogą się wielokrotne ekspozycje na niewielkie dawki promieniowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że objawy choroby popromiennej uzależnione są w dużej mierze od przyjętej dawki promieniowania. W związku z tym warto posiadać dozymetr osobisty, który można kupić na https://www.srtech.pl/. Umożliwia on bowiem samodzielne zmierzenie poziomu promieniowania jonizującego.