Browse By

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy – kim jest i kiedy może nam pomóc

 

Komornik sądowy definicyjnie zgodnie z ustawą jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, w tak zwanych rewirach. Tak więc podlega on nadzorowi prezesa sądu rejonowego. Każdy aspekt pracy komornika regulowany jest przez właściwe przepisy prawa, jak chociażby ten fakt, że interesanci mogą być przyjmowani tylko i wyłącznie w kancelarii komorniczej. Natomiast kluczowym zadaniem w tej oto profesji jest prowadzenie egzekucji sądowych. Z kolei strategicznym celem tych działań jest ściąganie należności dla wierzyciela, pochodzących rzecz jasna z majątku dłużnika. Warto pamiętać jednocześnie o tym, iż komornik korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego, która to przysługuje również innym funkcjonariuszom publicznym. Komornik swoje czynności może wykonywać w dni robocze i w soboty, w godzinach od 7:00 do 21:00.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Osoba, która chce w naszym kraju świadczyć pracę, jako komornik sądowy musi spełniać kilka niezbędnych warunków. Jednych z nich jest ukończenie 26 roku życia oraz obowiązek posiadania polskiego obywatelstwa. Natomiast pod kątem wykształcenia kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe w zakresie prawa w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne uznane przez RP. Bardzo istotnym także aspektem ubiegania się o ten tytuł jest zaświadczenie o niekaralności i posiadanie nieposzlakowanej opinii. Po spełnieniu tych wymogów należy również odbyć dwuletnią aplikację komorniczą uwieńczoną pozytywnie zdanym egzaminem komorniczym, a następnie wypracować dwuletni staż na stanowisku asesora komorniczego. Z aplikacji i stażu natomiast zwolnione są osoby, które już pracują na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata oraz inne, które ukończyły aplikacje prawnicze.

Kiedy do akcji wkracza komornik sądowy…

 

Na przełomie ostatnich lat zdecydowanie zmieniły się opinie oraz sam obraz postrzegania pracy komornika. Wielu obywateli przekonało się na własnej skórze, iż jest to niezwykle pomocna i potrzebna instytucja w naszym kraju. Bowiem dzięki pracy komorników sądowych w ręce wierzycieli trafiły już miliardy odzyskanych złotych. Ci oto przedstawiciele zawodu zaufania publicznego dzięki rzetelnej pracy po wygranej w sądzie sprawie przeciwko dłużnikowi skutecznie pomogli odzyskać wierzycielom ich pieniądze. Kiedy zatem komornik wkracza do akcji? Moment rozpoczęcia egzekucji następuje wtedy, gdy sąd wyda stosowny tytuł wykonawczy. Ten oto dokument urzędowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności stwierdza dokładnie zakres roszczenia i obowiązku dłużnika. Komornik wstępuje na drogę postępowania egzekucyjnego wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Egzekucja komornicza, czyli przymusowe postępowanie egzekucyjne

 

Postępowanie egzekucyjne jest ostatecznością i ma miejsce wówczas, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań. Tak jak już wspomniano wcześniej odpowiedni wniosek w tej sprawie musi złożyć w kancelarii komorniczej sam wierzyciel. Tak samo on też ma prawo decydowania z jakich składników majątku ma być dokonywana egzekucja komornicza. Warto jednak tutaj wspomnieć o bardzo istotnej kwestii, a mianowicie co egzekucji nie powinno podlegać. I są to przede wszystkim przedmioty codziennego użytku niezbędne do życia dłużnika i jego rodziny, jak np.: żywność, pościel, bielizna, odzież czy też produkty lecznicze i wyroby medyczne. Do takich zalicza się również materiały niezbędne do nauki i służące do wykonywania praktyk religijnych, odznaczenia oraz dokumenty osobiste. Natomiast najczęściej egzekucja komornicza prowadzona jest z następujących składników majątku: wynagrodzenie za pracę; rachunek bankowy; nadpłaty podatku; świadczenia emerytalno-rentowe; ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.