Browse By

Dlaczego producent elektroniki wykorzystuje AOI?


Produkcja płytek drukowanych to skomplikowany, wieloetapowy proces wymagający bardzo dużej precyzji. Gdyby się okazało, że doszło nawet do niewielkich błędów na przykład na etapie montażu komponentów, płytka PCB nie będzie działać właściwie. Żeby uniknąć sprzedaży układów ze słabymi punktami, które realnie wpływają na jakość obwodu, przeprowadza się różnego typu testy. Jednym z nich są testy AOI. Na czym polegają?

Każdy producent elektroniki dąży do tego, żeby dostarczać klientowi płytki PCB wolne od jakichkolwiek błędów. W przypadku obwodów drukowanych nawet drobne odchylenia od projektu, minimalne niedociągnięcia w procesie montażu komponentów elektronicznych lub w lutowaniu mogą wpływać na poprawność działania układu albo na jego trwałość. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na dokładną kontrolę jakości produkowanych płytek.

Producenci, mając na uwadze kwestię jakości obwodów drukowanych, przeprowadzają szereg testów. Zazwyczaj są to testy elektryczne sprawdzające płytki pod kątem zwarć oraz przerw w ścieżkach, AOI, testy funkcjonalne polegające na kontroli sposobu działania kompletnego urządzenia albo podzespołu oraz testy ICT (ang. In Circuit Test) oceniające rzeczywiste wartości zmontowanych elementów i tym samym wykrywające te wadliwe. Czasami dodatkowo przeprowadza się badanie czystości jonowej, w trakcie którego sprawdza się płytki na obecność elektrolitów wpływających na elektromigrację i mogących doprowadzić do uszkodzeń w urządzeniu elektronicznym.

AOI – co to takiego?

A na co pozwala AOI (ang. Automated Optical Inspection), czyli automatyczna inspekcja optyczna? Umożliwia porównywanie w czasie rzeczywistym gotowych płytek PCB po montażu powierzchniowym SMT z wzorcem, na którym komponenty elektroniczne zostały właściwie umieszczone.

Dawniej wykorzystywano głównie systemy 2D, które robiły zdjęcie wyprodukowanej płytki i zestawiały je z wersją wzorcową oraz wykonywały pomiary wektorowe. Dziś używa się systemów 3D robiących dodatkowe pomiary laserem i tworzących przestrzenny obraz obwodów drukowanych. Dzięki temu można wychwycić nie tylko błędy związane z brakiem lub nieprawidłowym ułożeniem komponentów, lecz także z montażem albo lutowaniem, w tym ewentualne pochylenia i uniesienia kondensatorów, oporników czy rezystorów.

Jakie są zalety automatycznej kontroli optycznej?

Produkcja elektroniki używająca maszyn do automatycznej inspekcji optycznej niesie za sobą liczne korzyści. Przede wszystkim obniża koszty. Szybko można wykryć ewentualne błędy, wykluczyć wadliwe płytki PCB i je naprawić – o ile problem dotyczy pojedynczych obwodów – lub wychwycić problem i przerwać produkcję, żeby wprowadzić wymagane poprawki – w przypadku błędów seryjnych.

Jednocześnie AOI i inne systemy kontroli jakości wpływają na budowanie zaufania do producenta. Ten producent, który dokładnie sprawdza płytki drukowane, żeby przekazać kontrahentowi wyłącznie te spełniające wszystkie normy, będzie postrzegany jako dbający o klientów.

Oprócz tego automatyczna inspekcja optyczna pozwala doskonalić proces produkcyjny. Wtedy, gdy wykryje się powstające błędy, nanosi się zmiany umożliwiające uniknięcie tych pomyłek w przyszłości. To z kolei ponownie wiąże się z optymalizacją kosztów.

Bardzo dużą zaletą AOI jest również wysoka skuteczność w dostrzeganiu nawet najmniejszych uchybień. To, czego człowiek mógłby nie zobaczyć gołym okiem, szybko wychwytuje maszyna. Systemy AOI mają bowiem dokładność subpikselową.

Jeżeli szukasz producenta, który wykonuje montaż SMT i montaż THT, przeprowadza testy elektryczne i AOI, sprawdź ofertę firmy Printor: https://printor.pl

Dlaczego AOI jest tak ważne?

Podsumowując, dlaczego automatyczna inspekcja jest tak istotna? Ponieważ dzięki AOI można szybko wychwycić mankamenty i odsiać płytki PCB gorszej jakości lub wprowadzić poprawki w całym procesie produkcji. AOI wpływa na tempo wytwarzania obwodów drukowanych oraz na koszty. Mimo to nie może być wykorzystywane w oderwaniu. Sama kontrola optyczna to zazwyczaj za mało. Płytki PCB należy poddać także testom elektrycznym i innym, np. funkcjonalnym w zależności od potrzeb oraz oczekiwań klientów.

Materiał reklamowy.