Browse By

Centrum danych RiMatrix NG – sprawdzone rozwiązania od firmy Rittal

Gwałtowny wzrost ilości danych, jakie są niezbędne do funkcjonowania niemal każdej dziedziny gospodarki, wynika w głównej mierze z coraz szybciej przebiegającej cyfryzacji zarówno realiów biznesowych, jak i świata, w jakim żyjemy. Wiele spośród obecnie istniejących infrastruktur IT osiągnęło już granice swojej efektywności, a część z nich jest zbyt przestarzała, by zapewnić niezbędną wydajność działania oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych w nich danych. Infrastrukturę informatyczną należy wtedy zmodernizować i dostosować do współczesnych standardów stosując rozwiązania, które nie tylko spełniają obecne wymagania, ale i spełnią przyszłe potrzeby. Jednym z nich jest modułowe centrum danych RiMatrix NG firmy Rittal.

Kiedy konieczna jest rozbudowa infrastruktury IT w firmie?

Modernizacja infrastruktury informatycznej to bezwzględna konieczność, jeśli istniejące systemy IT nie zapewniają potrzebnej wydajności czy poziomu bezpieczeństwa. Przy planowaniu modernizacji należy pamiętać, że ilość danych do przetworzenia przez obiekty typu data center będzie w nadchodzących latach wzrastać w błyskawicznym tempie w wyniku dynamicznie postępującej cyfrowej transformacji każdej sfery naszego życia. Z tego względu modernizacja centrum danych musi być przeprowadzona w taki sposób, by uwzględniać także przyszłe potrzeby danej organizacji.

RiMatrix NG – modułowa budowa, skalowalność i bezpieczeństwo

RiMatrix NG to unikalna koncepcja modułowego centrum danych opartego na odrębnych, w pełni funkcjonalnych modułach o ustandaryzowanej strukturze, konstrukcji i wydajności. Pozwala to w bardzo krótkim czasie zbudować kompletne Data Center o niemal dowolnej wielkości, i jednocześnie zapewnić elastyczność  rozbudowy o kolejne moduły w przyszłości.

Standaryzacja infrastruktury IT – najważniejsze zalety

Wśród istotnych korzyści standaryzacji i modułowości używanej przez daną organizację infrastruktury IT należy wymienić przede wszystkim:

  • krótki okres projektowy i szybkie uruchomienie w dowolnym otoczeniu,
  • dokładna kalkulacja opłacalności inwestycji,
  • łatwość rozbudowy lub rekonfiguracji w każdym momencie w przyszłości,
  • niższe koszty serwisu.

Gdzie można zainstalować centrum danych RiMatrix NG?

W zależności od tego, jakie są bieżące potrzeby inwestora oraz jaką konkretnie infrastrukturą dysponuje, centrum danych RiMatrix NG może zostać umieszczone w:

  • istniejącym pomieszczeniu standardowym – wszystkie moduły centrum danych zostają umieszczone w udostępnionym pomieszczeniu z zachowaniem separacji strefy zimnej i ciepłej.
  • istniejącym pomieszczeniu bezpieczeństwa – w tym przypadku centrum danych RiMatrix NG jest instalowane w udostępnionym pomieszczeniu z zachowaniem struktury „pomieszczenie w pomieszczeniu”. Dzięki temu może ono zostać w dowolnym momencie zdemontowane i przeniesione do nowej lokalizacji, jeśli zachodzi taka konieczność.
  • kontenerze na zewnątrz – moduły data center RiMatrix NG są montowane w dedykowanym, specjalnie zaprojektowanym do użycia kontenerze IT. Z uwagi na wzmocnioną konstrukcję, hermetyczne ściany i odpowiednią izolację termiczną, kontenery Rittal spełniają wymagania norm IEC 60 529, EN 1630 i EN 1363 w zakresie wodoszczelności (IP 55), zabezpieczenia przed wandalizmem (klasa odporności II) oraz ochrony przeciwpożarowej (EI 30).

Centrum Danych RiMatrix NG – innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

Modułowe centrum danych RiMatrix NG to rozwiązanie, pozwalające w krótkim czasie wdrożyć w pełni funkcjonalną, bezpieczną i skalowalną infrastrukturę data center w firmach i organizacjach.

Więcej informacji na temat Modułowych Centrów Danych RiMatrix NG można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Rittal

Materiał reklamowy.