Browse By

Ubezpieczenie garażu – ile kosztuje i przed czym chroni?

Ochrona garażu to jedna z korzyści płynących z posiadania polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, na czym polega takie ubezpieczenie i co trzeba zrobić, aby skutecznie zadziałało w razie szkód.

Z punktu widzenia polisy mieszkaniowej garaż jest budynkiem niemieszkalnym trwale związanym z gruntem i przeznaczonym do parkowania pojazdów mechanicznych. U poszczególnych ubezpieczycieli definicja garażu na ogół brzmi podobnie, ale mogą w tym obszarze wystąpić pewne różnice. Z tego względu należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Czy każdy garaż podlega ubezpieczeniu?

Sięgając po kalkulator ubezpieczenia domu (https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator) służący do porównywania ofert, trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenie garażu nie funkcjonuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy.

Chcąc objąć garaż ochroną, trzeba kupić polisę mieszkaniową o odpowiedniej zawartości skrojonej na miarę konkretnych potrzeb. Garaże połączone z budynkiem, znajdujące się w jego bryle lub będące osobną konstrukcją umiejscowioną na posesji przeważnie włączone są do podstawowej polisy i chronione w tym samym zakresie, co nieruchomość.

Jeśli chodzi o wolnostojące garaże mieszczące się poza posesją, to na ogół konieczne wykupienie stosownego rozszerzenia. Oczywiście nie jest to regułą, gdyż wszystko zależy od warunków danej umowy ubezpieczeniowej.

Warto pamiętać, że garaże blaszane niezwiązane trwale z gruntem oraz garaże bez zabezpieczeń wymaganych przez ubezpieczyciela zwykle nie podlegają ochronie z uwagi na zbyt wysokie ryzyko ubezpieczeniowe. Co się zaś tyczy garażu w budowie, to zazwyczaj możliwe jest jego ubezpieczenie, ale w węższym zakresie niż garażu oddanego do użytku. Warunkiem jest to, aby garaż znajdował się w stanie surowym zamkniętym.

Ubezpieczenie garażu w polisie mieszkaniowej – na czym polega?

Sam fakt uwzględnienia garażu w polisie mieszkaniowej to czasami zbyt mało, aby mówić o skutecznej ochronie. Garaż to nie tylko konstrukcja, ale również znajdujące się w nim wyposażenie.

Podstawowa polisa chroni nieruchomość i garaż od ognia i innych zdarzeń zawartych w tzw. pakiecie ogniowym – obejmuje jedynie mury bez mienia ruchomego. Z tego względu warto poszerzyć polisę o kradzież z włamaniem, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych, powódź oraz wandalizm, dewastację i graffiti. Garaż chroniony jest z polisy mieszkaniowej w takim samym stopniu, co nieruchomość – zakres ochrony ma tu kluczowe znaczenie.

Równie istotne są sumy, na jakie ubezpieczono wybrane ryzyka, gdyż to one w głównej mierze determinują wysokość odszkodowania. Powinny odpowiadać realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.Uwaga: nie wszystkie przedmioty trzymane w garażu podlegają ochronie. Wyłączenia dotyczą m.in. gotówki, wartościowych przedmiotów czy pojazdów mechanicznych. Część ubezpieczycieli ustala też limit wartości szkody, poniżej którego nie wypłaca świadczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników takich jak np. wartość, powierzchnia użytkowa i lokalizacja nieruchomości oraz garażu, rodzaj konstrukcji garażu i zakres ochrony.

Podstawową polisę uwzględniającą garaż znajdujący się w obrębie ubezpieczonej nieruchomości kupić można już za ok. 100 zł, ale opłaca się poszerzyć ją o wybrane dodatki zapewniające kompleksową ochronę. W takim układzie średni jej koszt wzrasta do 200-250 zł rocznie, co jest niewielkim wydatkiem w porównaniu z kosztami likwidacji szkód. Ostateczna cena polisy jest ustalana indywidualnie.