Browse By

Subit – Lepik asfaltowy: Historia, skład i zakaz stosowania

Subit, znany również jako lepik asfaltowy, jest substancją klejącą, która zawiera w swoim składzie węglowodory aromatyczne i ich pochodne. Przez wiele lat subit był nieświadomie używany do klejenia parkietów. Służył do przyklejania desek podłogowych i drewnianych w budownictwie ogólnym. Jego popularność trwała od końca wojny do połowy lat 90. Niestety, w 1996 roku subit został kategorycznie zakazany na rynku polskim i europejskim.

Skład lepiku asfaltowego, czyli subitu, obejmuje asfalty, wypełniacze (włókna lub mączkę), plastyfikatory oraz różnego rodzaju rozpuszczalniki. Nazwa handlowa „lepik smołowy” lub „lepik asfaltowy” jest używana zamiennie z terminem „subit”. Różnica w nazewnictwie wynikała z tego, że w latach 80. jedna z firm produkujących tę substancję nadała mu nazwę handlową „Subit 83”, która szybko się przyjęła. W celu spełnienia wymogów higienicznych i możliwości stosowania w miejscach publicznych, firma ta opracowała mieszankę bez obecności „smół węglowych, paków i lekkich olejów z destylacji smoły powęglowej”. Należy jednak pamiętać, że substancja nadal jest lepikiem asfaltowym.

Zakaz stosowania subitu na rynku polskim i europejskim wynikał z obaw związanych z potencjalnym negatywnym wpływem na zdrowie człowieka i środowisko. Węglowodory aromatyczne obecne w subicie są znane ze swoich właściwości rakotwórczych i toksycznych. W związku z tym, w celu ochrony konsumentów i środowiska, podjęto decyzję o zakazie stosowania tej substancji.

Dzięki zakazowi stosowania subitu, wprowadzone zostały alternatywne i bezpieczne rozwiązania klejowe. Obecnie istnieje wiele innych materiałów klejących, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzi. W przypadku układania podłóg czy wykonywania innych prac budowlanych, warto skonsultować się z fachowcami, aby wybrać odpowiednie produkty klejące.

Wnioskiem jest to, że subit, czyli lepik asfaltowy, to substancja klejąca, która przez wiele lat była powszechnie stosowana, ale została zakazana ze względu na swoje potencjalne negatywne skutki dla zdrowia i środowiska. Dzięki rozwojowi technologii dostępne są obecnie bezpieczne alternatywy klejowe, które mogą być stosowane w różnych dziedzinach budownictwa. Ważne jest, aby świadomie wybierać produkty, które są bezpieczne dla nas i naszego otoczenia.

Zamów usługę na : usuwaniesubitu.com