Browse By

Tajemnica przedsiębiorstwa – wiedza, której warto strzec

W ciągu naszego życia będziemy zajmować się bardzo zróżnicowanymi zagadnieniami, które w mniejszym lub większym stopniu, będą miały wpływ na naszą codzienność. Zwłaszcza sprawy zawodowe mogą być bardzo istotne dla większości z nas, gdyż będą się one bezpośrednio wiązać z nami oraz przyszłością naszych najbliższych. W wielu przypadkach może się okazać, że koniecznym będzie pilnowanie tajemnic przedsiębiorstwa, tak by nie narazić czyichś interesów na straty. Tajemnicę przedsiębiorstwa trzeba więc chronić, bo niektóre informacje gospodarcze czy też organizacyjne przedsiębiorstwa, mogą być bardzo cenne. Mówi o tym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku. Jej łamanie, poprzez np. ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, może być przyczyną konsekwencji karnych oraz finansowych. Z pewnością warto wiedzieć na ten temat więcej, by nie popaść w przyszłości w konflikt z prawem.

Tajemnica przedsiębiorstwa – co warto wiedzieć?

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dokładnie są omówione czyny, za które możemy być ścigani przez firmy, których tajemnice ujawnimy osobom postronnym, np. z konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Ustawa o nieuczciwej konkurencji, tajemnicę przedsiębiorstwa – a dokładnie jej naruszenie, uważa za czyn nieuczciwej konkurencji. Podobnie są traktowane takie sytuacje jak: utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwa, nieuczciwe lub zakazane reklamy, wprowadzanie w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, ukrywanie lub fałszowanie miejsca pochodzenia towarów, łamanie umów, czy też podszywanie się pod inne firmy, produkty, itp. Do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zaliczamy różne wiadomości, np. informacje o rynkach zbytu lub zakupu produktów, poufne informacje zawarte w kontraktach, ceny zakupu lub zbycia niektórych części majątku, informacje o strukturze, organizacji, czy też pensjach w firmie, bazy danych, itp. Podanie takich informacji do wiadomości publicznej, może więc być wysoce niepożądane i wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Jeśli więc chcielibyśmy dowiedzieć się nieco więcej na ten oraz na pokrewne tematy, to warto w tym celu posiłkować się różnymi artykułami na ten temat, które bez trudu znajdziemy, np. w prasie fachowej albo w Internecie: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa/.

Pamiętajmy o zachowaniu należytej staranności – ważne informacje mogą mieć kluczowe znaczenie

Jak więc widzimy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się dość szerokie spektrum wiadomości, których podanie innym osobom, może wpłynąć na kondycję a nawet przyszłość danej firmy. W przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa to na właścicielu danego przedsięwzięcia leży obowiązek zachowania należytej staranności, w celu utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa w sekrecie. W celu zachowania poufności informacji możemy więc być zobowiązani do podpisania aneksów do umów, np. w których będzie dokładnie zawarte to, jakie informacje techniczne, czy też dane o działalności gospodarczej są utajnione. Także pozyskanie tych danych oraz podanie ich np. do wiadomości publicznej, jest karane. Dokonując czynu nieuczciwej konkurencji, naruszającego tajemnicę przedsiębiorstwa, możemy się liczyć z poważnymi problemami, nie tylko przed sądem ale i w przyszłości, np. na rynku pracy. Do niedawna tajemnicy przedsiębiorstwa nie wolno było zdradzać przez trzy lata od momentu ustania zatrudnienia w danej firmie. Obecnie tajemnice niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa są chronione tak długo, jak długo mają one wartość gospodarczą i są niejawne. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest więc poważnym zagadnieniem, dlatego warto dokładnie wiedzieć, co dokładnie jest tajemnicą przedsiębiorstwa, by nie mieć z tym w przyszłości żadnych problemów.

Informacje posiadające wartość gospodarczą i nie tylko – lepiej wiedzieć więcej

W szczególnym zestawieniu różnych sytuacji warto także pamiętać, że elementy tajemnicy tego typu ma w sobie, np. prawo zamówień publicznych oraz inne akty. Po naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, z pewnością nastąpi podjęcie niezbędnych działań na podstawie przepisów prawa, dzięki którym np. niemożliwym będzie wykorzystywanie formuł chemicznych, zdobytych niezgodnie z prawem. Pracownicy przedsiębiorstwa upubliczniający tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy, mogą być zobowiązani do pokrycia szkody, czy też wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu podmiotowi. Nie podlega takim sankcjom korzystanie z wiadomości przydatnych, np. do zwiększenia obrotów, jeśli pozyskano je np. z oficjalnych raportów, sondaży, czy też analiz na podstawie dostępnych dokumentów. Wszelkie niejawne informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa podlegają z pewnością ochronie. Przy zachowaniu należytej staranności działania, będą one dobrze chronione i znane osobom zwykle zajmującym kluczowe stanowiska w danej firmie. Informacje powszechnie znane osobom zwykle zajmującym niższe stanowiska nie będą podlegać więc takiej ochronie. Całokształt doświadczeń prawnych oraz metod działania w obrębie tajemnicy przedsiębiorstwa powinien więc być dokładnie przemyślany.

Materiał reklamowy.