Browse By

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?

Kredyty jakie udzielane są przez banki powinny się opierać na obowiązujących przepisach prawa. Mamy szereg przepisów między innymi ustawa Prawo Bankowe czy w poszanowaniu ustawy o kredycie konsumenckim, kredycie hipotecznym. Wśród tych przepisów pojawia się takie pojęcie jak sankcja kredytu darmowego.

W ostatnim czasie jest to temat wzbudzający szerokie zainteresowanie, dlatego postaramy się przedstawić tą tematykę omawiając czym jest oraz kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Przepisy o kredycie konsumenckim – kiedy mówimy o sankcji kredytu darmowego

O sankcjach można mówić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje przepisy w taki sposób, że narusza interesy konsumenta. W przypadku sankcji kredytu darmowego musimy zwrócić uwagę na przepisy o kredycie konsumenckim.

Pojawienie się sankcji darmowego kredytu związane jest z wymogami dyrektywy unijnej, która nakazała zmienić w Polsce przepisy, które określają jak funkcjonuje kredyt konsumencki. Obecnie istnieje przepis w ustawie o kredycie konsumenckim, który zakłada, że jeśli kredytodawca naruszył prawa konsumenta, to ten może zwracać kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy.

Na czym polega i jak skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

Sankcja kredytu darmowego to opcja, w której doprowadza się kredytodawcę do sytuacji, w której jest pozbawiony przychodów z umowy kredytowej albo pożyczkowej. Może się tak stać jeśli będzie dochodziło do naruszenia obowiązków wobec konsumenta.

Ten przepis i możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego to przede wszystkim rozwiązanie, które ma sprawić, że kredytodawcy będą przestrzegali przepisów prawa. Ma nie dochodzić do sytuacji, w której korzystając ze swojego doświadczenia będą wykorzystywali możliwości interpretowania przepisów na własną korzyść.

Jeśli zaciągnięty jest kredyt konsumencki to bank czy firma pożyczkowa zarabia na odsetkach i dodatkowych opłatach, jeśli będzie ich pozbawiona traci swój zysk. Dlatego sankcja kredytu darmowego jest dla tych jednostek niebezpieczna.

Kiedy można zastosować sankcję kredytu darmowego?

Chcąc skorzystać z sankcji kredytu darmowego należy mieć zaciągnięty kredyt konsumencki. Tylko wtedy będzie można z tego skorzystać i tutaj ważne są przepisy ustawa, która zakłada, że kredyt konsumencki to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł.

Tym samym można tutaj mówić o ograniczeniu kwotowym i również tym, że taka sankcja nie będzie dotyczyła kredytu hipotecznego.

Można mówić o konkretnych sytuacjach, w których będzie można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Chodzi tutaj o naruszenie obowiązków jakie na kredytodawcę nakłada ustawa. W grę wchodzą takie sytuacje jak:

  • umowa nie była zawarta w formie pisemnej, tutaj mogą pojawiać się jednak wyjątki, gdy są inne szczególne formy zawierania umowy kredytowej
  • jeśli w umowie kredytowej nie ma kluczowych danych konsumentach i informacji o danych kredytodawcy.
  • nie zawiera informacji o rodzaju kredytu, okresie spłaty, całkowita kwota kredytu, sposobie wypłaty, stopie oprocentowania kredytu
  • zastrzega łączną wysokość opłat za zaległości na wyższym poziomie niż to określają przepisy dotyczące maksymalnych odsetek
  • umowa kredytowa przewiduje wysokość kosztów pozaodsetkowych na poziomie wyższym niż określone w Kodeksie cywilnym

Na uwadze trzeba mieć również to, że będzie odpowiedzialność w przypadku naruszenia przepisów w sposób umyślny, ewentualnie jeśli doszło do niezachowania należytej staranności.

Tutaj istotna jest ocena tej staranności w stosunku do tego jak wygląda w zakresie swojej działalności udziela taka odpowiedzialność i na co kredytodawca powinien zwracać uwagę.

W jaki sposób skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Skoro więc istnieje taka możliwość pojawia się pytanie jak można skorzystać z sankcji. Przede wszystkim będzie to możliwe po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia. Istotne będzie także to, by dotrzymywać terminów spłaty kredytu, ponieważ tylko przy terminowej spłacie kredytu będzie można z sankcji skorzystać i uniknąć płacenia kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy.

Jeśli będzie się chciało skorzystać to klient musi złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o tym, że naruszył obowiązki objęte sankcją darmowego kredytu. Skorzystanie z takiej sankcji będzie możliwe w ciągu roku od dnia wykonania umowy i spłaty kredytu. Termin nie będzie mógł zostać przywrócony.

Zapoznaj się z możliwościami – ogranicz swoje koszty

Warto więc sprawdzić jak wygląda sytuacja konkretnej umowy. W przypadku kredytów konsumenckich sytuacja naruszenia przepisów pojawia się częściej niż mogłoby się nam to wydawać, dlatego warto to śledzić i ewentualnie skorzystać z możliwości ograniczenia kosztów kredytu konsumenckiego.

Jeśli nie będzie się ponosiło wydatków związanych z odsetkami i innymi kosztami to ostatecznie kwota będzie znacznie niższa. Jeśli dopełniło się terminu spłaty kredytu to faktycznie szansa na wyciągnięcie sankcji kredytu darmowego może być interesująca. Pod okiem doświadczonych prawników można ocenić sytuacje w konkretnej umowie i ewentualnie wtedy sankcja kredytu darmowego będzie mogła zostać wykorzystana.