Browse By

Kredyt obrotowy – kiedy może się przydać?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, z pewnością spotkałeś się z trudnościami finansowymi. Opóźnienia w spłatach, nieopłacone faktury, brak przelewu od kontrahenta i wiele innych sytuacji może doprowadzić do zatorów finansowych i tym samym do utraty płynności finansowej firmy. Z kolei piętrzące się zaległości mogą skutecznie utrudnić prawidłowe funkcjonowanie biznesu, a nawet doprowadzić do poważnego zadłużenia, czy konieczności likwidacji jednostki gospodarczej. Na szczęście można posiłkować się wsparciem instytucji finansowych. Jednym ze wspomagających narzędzi finansowych oferowanych przez banki jest kredyt obrotowy. Czym jest ten typ zobowiązania? W jakich sytuacjach może być przydatny i kto może z niego skorzystać? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest produktem przeznaczonym dla przedsiębiorstw. Głównym celem zaciągania kredytu obrotowego jest zaspokajanie bieżących potrzeb małych, średnich i dużych firm. Ten rodzaj kredytu można zaciągnąć w bankach, a otrzymane środki przeznaczyć na aktualne działania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy pieniądze z kredytu obrotowego przeznaczają na ogół na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników, regulowanie bieżących rachunków i faktur, a także zakup koniecznych surowców, czy towarów niezbędnych do realizacji zleceń. W związku z tym, że przepływ środków w firmach może być zaburzony ich właściciele lub zarządcy występują do banków o dodatkowe środki płatnicze. Dzięki dodatkowej puli pieniędzy zarządzanie bieżącymi płatnościami jest ułatwione i chroni przedsiębiorstwa przed zaległościami płatniczymi.

Kiedy przedsiębiorstwa sięgają po kredyt obrotowy?

Zadaniem każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy duże przedsiębiorstwo, jest osiąganie zysków. Jednak aby mówić o sukcesie, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Jak jednak zmierzyć ten sukces? Kiedy można powiedzieć, że firma jest rentowna? Jeśli chcemy mówić o zysku, nie możemy brać pod uwagę jedynie obrotów firmy. Ważna jest wysokość zainwestowanego kapitału, wielkość sprzedaży i jej opłacalność. Znaczenie ma także wysokość kapitału zgromadzonego na rachunku bankowym i kapitał zainwestowany w środki trwałe. Nie da się pominąć również kolejnego ważnego wskaźnika rentowności firmy, którym jest płynność finansowa i zdolność do spłaty wszelkich zobowiązań finansowych. Miarą rentowności jest także zdolność do finansowania nowych inwestycji.

Jak możemy zauważyć, na dochodowość firmy składa się bardzo wiele powiązanych ze sobą czynników. Nierentowność jednego z nich wpływa destrukcyjnie na pozostałe czynniki i może doprowadzić do komplikacji finansowych. Ratunkiem przed takimi negatywnymi skutkami jest właśnie kredyt obrotowy. Ten rodzaj finansowania ułatwia zarządzenie bieżącymi zobowiązaniami i płynny obieg gotówki. Zauważmy, że bardzo często płynność finansowa zaburzona jest przez działania kontrahentów. Przeważnie dotyczą one opóźnienia w realizacji płatności. Innym powodem zatorów jest ustalenie zbyt odległego terminu płatności faktur. Oba te czynniki wpływają na niemożność wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec innych przedsiębiorców, dostawców mediów lub własnych pracowników.

Co więcej, nawet wbrew pozorom dobrze prosperujące biznesy, które cieszą się zaufaniem konsumentów i dużą sprzedażą mogą mieć trudności z bieżącymi płatnościami. Jedno opóźnienie rodzi kolejne pomniejsze.

Jakie są rodzaje kredytów obrotowych?

Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe przygotowują dla klientów różne formy wsparcia finansowego. Tak by, każdy mógł dopasować produkt do swoich potrzeb i możliwości. Stąd możemy spotkać się z kredytem hipotecznym, gotówkowym, kredytami inwestycyjnymi, czy różnego rodzaju pożyczkami. Konsument może skorzystać z pożyczki krótkoterminowej, czyli chwilówki, a także pożyczki dla zadłużonych. Więcej informacji o pożyczkach dla zadłużonych można znaleźć na stronie https://lendup.pl/pozyczka-dla-zadluzonych/. Każdy typ kredytu i pożyczki dostosowany jest do innej grupy odbiorców, zaspokajając ich różne potrzeby finansowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kredytu obrotowego. Możemy wyróżnić ich dwa rodzaje. Choć możliwe, że niektóre banki mają w swojej ofercie również ich połączenie, dopasowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Firmy mogą liczyć na wsparcie w postaci jednorazowego zastrzyku gotówki, który działa podobnie do kredytu gotówkowego. Inną formą pomocy jest kredyt obrotowy odnawialny funkcjonujący w rachunku bankowym firmy. Tę formę pomocy finansowej znają konsumenci, którzy korzystają z debetu w koncie.

Kredyt obrotowy w bieżącym rachunku bankowym

W przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przedsiębiorstwo zwiększa pulę środków na doraźne wydatki. Kredyt w rachunku bankowym zagwarantuje, że przedsiębiorca będzie mógł regulować wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z umowami. Innymi słowy, nie dojdzie do sytuacji, w której zabraknie środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, opłatę czynszu, mediów, czy zakup paliwa dla floty samochodowej przedsiębiorstwa. Nie sposób również pominąć ważnego celu wykorzystania środków, jakim jest zakup niezbędnych surowców, czy towarów, bez których dalsze funkcjonowanie firmy nie jest możliwe.

Środki otrzymane z banku w kredycie odnawialnym w rachunku bankowym przedsiębiorca może wykorzystać w dowolny sposób, jeśli związany jest z prowadzoną działalnością. Jak przebiega spłata takiego zobowiązania? Działanie jest bardzo zbliżone do limitu odnawialnego na rachunku bankowym właścicieli prywatnych kont bankowych. Bank przyznaje przedsiębiorstwu limit środków do wykorzystania. Po ich faktycznym zużyciu każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności będzie spłacał zobowiązanie. Dopiero po spłacie kredytu przedsiębiorca będzie gromadził środki własne. Najlepiej zobrazuje to przykład.

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę budowlaną, otrzymał 20 000 złotych kredytu odnawialnego na działania związane ze swoją firmą. Jeżeli wyda całą kwotę na pokrycie bieżących zobowiązań lub zakup półproduktów, to każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności będzie spłacał kredyt. Przykładowo, gdy klient prześle na konto przedsiębiorcy 12 000 złotych, dług przedsiębiorcy wobec banku wyniesie 8 000 złotych. Dopiero gdy kredyt zostanie w całości spłacony, przedsiębiorca zacznie gromadzić swoje środki.

Właściciel rachunku wydając pieniądze z konta w pierwszej kolejności czerpie z własnych zasobów. Dopiero gdy zasoby te się skończą, pobierane są środki z kredytu. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie płynnie spłacać swoje zobowiązania. Banki na ogół pobierają opłaty, dopiero gdy właściciel rachunku bankowego wykorzysta pieniądze pochodzące z kredytu.

Przedsiębiorca może starać się o kredyt odnawialny w banku, w którym prowadzi rachunek firmowy. O tym, w jakim przypadku przedsiębiorca musi założyć konto firmowe, dowiesz się więcej na blogu strony internetowej lendup.pl. Jeśli właściciel firmy chce skorzystać z kredytu odnawialnego w innym banku, będzie musiał założyć w tym banku rachunek firmowy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Drugim rodzajem kredytu obrotowego, jest kredyt w rachunku kredytowym. Ten rodzaj zobowiązania jest zbliżony do kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo w tym przypadku otrzymuje jednorazowy kredyt. Środki mogą być wykorzystane jedynie na działania związane z profilem firmy. Często kredyt w rachunku kredytowym jest wyższy niż kredyt w rachunku bankowym. Może zatem wiązać się z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia. Spłata takiego kredytu polega na ogół na spłacie miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.

Materiał reklamowy.