Browse By

Zakup samochodu – jak go sfinansować?

Zakup samochodu osobowego to zwykle duży wydatek. Nawet w przypadku pojazdu używanego wynosić on może kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Koszt ten można sfinansować na kilka różnych sposobów.

Gotówka

Zakup samochodu za gotówkę to nadal najchętniej i najczęściej wybierana opcja. Jest ona wygodna nie tylko dla sprzedającego, ale również dla kupującego. Wynegocjowaną kwotę wystarczy wpisać w treści umowy i przekazać sobie pieniądze. W tym przypadku nie trzeba sporządzać skomplikowanych umów kredytowych lub leasingowych, rozkładać płatności na raty lub oczekiwać na decyzję instytucji finansowej. Jeżeli tylko kupujący dysponuje gotówką, warto wybrać tę opcję finansowania.

Leasing

Równie ciekawą alternatywą, mylnie utożsamianą jedynie z możliwościami firm, jest leasing. Leasing to forma pośrednia między płatnością gotówkową a standardowym kredytem samochodowym. W tym przypadku nabywcą auta jest leasingodawca, a docelowy kupujący pojazdu bierze go w użytkowanie. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy comiesięczną opłatę złożoną, podobnie jak rata kredytu, z kapitału oraz umownych odsetek.

Obecnie można wybrać pomiędzy dwoma rodzajami leasingu. Pierwszy z nich – leasing finansowy – często mylony jest z kredytem. Leasingobiorca jest właścicielem samochodu i to na nim spoczywają wszystkie obowiązki dotyczące jego rejestracji oraz utrzymania. W przypadku drugiego rodzaju leasingu, jakim jest leasing operacyjny, właścicielem samochodu jest leasingodawca i to on dokonuje czynności rejestracyjnych pojazdu, leasingobiorca ponosi jedynie koszty rejestracji. Po stronie leasingobiorcy leży oczywiście ubezpieczenie samochodu i ponoszenie kosztów jego eksploatacji. Na koniec okresu leasingu auto można wykupić na własność za z góry określoną kwotę.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to kredyt celowy na zakup konkretnego pojazdu. Żeby go otrzymać trzeba przedłożyć w banku szereg dokumentów, m.in. 2 dokumenty potwierdzające tożsamość, w tym dowód osobisty, umowę kupna-sprzedaży pojazdu, kopię dowodu rejestracyjnego, zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument, który potwierdzi źródło i wysokość dochodu, a także dokument wystawiony przez sąd, który poświadczy, że pojazd nie figuruje w rejestrze zastawów. Zwykle kredyty samochodowe są bardzo atrakcyjne. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z odpowiednim zabezpieczeniem zobowiązania w banku. Banki najczęściej wybierają jedną z trzech opcji: cesję z polisy AC, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy.