Browse By

Wzór referencji – jak je napisać dla pracownika?

Referencje dla pracownika to bardzo formalny dokument, który zwiększa szanse danej osoby na znalezienie nowej oferty zatrudnienia. Referencje nie są dokumentem wymaganym, np. jako załącznik do CV, jednak sprawiają, że pracownik ma większe szanse na zdobycie wymarzonej posady.

Czym są referencje?

Referencje można zdefiniować jako formalną opinię na temat pracownika, zawierającą różnorodne informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia, a także umiejętności, kompetencji i cech danej osoby. Dodatkowo, referencje mogą być pewnego rodzaju listem polecającym, który sprawia, że pracownik ma dużo większe szanse na znalezienie nowej pracy i zrobienie wrażenia na potencjalnym pracodawcy. Referencje wystawiane są najczęściej pracownikom biurowym, zwykle tym, którzy mają małe doświadczenie. Pracodawcy zazwyczaj nie wymagają takiego dokumentu, jednak jest on traktowany jako duży plus. Warto zaznaczyć, że referencje bardzo rzadko wystawiane są pracownikom fizycznym, budowlanym, a dużo częściej tym, którzy pracują w działach administracyjnych lub kadrowo-płacowych, a także na stanowiskach specjalistycznych. W firmach zagranicznych, np. w bankach Wielkiej Brytanii, referencje są wymagane, ponieważ przyszły pracownik musi być osobą uczciwą i godną zaufania. Właśnie dlatego zdarza się, że osoby wyjeżdżające za granicę zwracają się do poprzedniego pracodawcy z prośbą o wystawienie referencji.

Jak napisać referencje?

W prawie pracy nie funkcjonuje żaden oficjalny wzór referencji, jednak zwykle przyjmuje się, że taki dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • Miejscowość i data;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • okres zatrudnienia w danej firmie (w latach lub miesiącach);
  • stanowisko pracy, zakres obowiązków;
  • dane dotyczące sposobu wykonywania obowiązków, cech charakteru, osobowości, kompetencji pracownika;
  • rzetelna opinia na temat podwładnego;
  • dane osoby wystawiającej referencje, opcjonalnie pieczątka.

Warto zaznaczyć, że całość referencji powinna zmieścić się na jednej stronie A4. Czasami taki dokument wystawiany jest przez bezpośredniego przełożonego, ale w większych firmach może zajmować się tym dział kadr. W tym drugim przypadku niestety często brakuje pewnych spostrzeżeń i informacji na temat pracownika, nie ma też wystarczającej charakterystyki jego pracy.

Referencje dla pracownika: przykład

Podstawą dobrych referencji jest odpowiednie sformułowanie zdań na temat pracownika. Zwykle nie ma problemu z opisem stanowiska lub obowiązków, tylko z cechami charakteru. Dobry przykład stanowi stwierdzenie: „Pan Jan Kowalski charakteryzuje się wysokim poziomem sumienności, jest obowiązkowy i punktualny, a także rzetelnie wykonuje swoje obowiązki” albo: „Pani Anna Nowak bardzo dobrze zna program X, jest obowiązkowa i wyróżnia się znakomitą znajomością języka angielskiego”. Tego typu zdania sprawiają, że przyszły pracodawca dużo korzystniej ocenia kandydata, dzięki czemu dana osoba ma większe szanse na zatrudnienie.