Browse By

RODO dla sklepów internetowych

Zegar tyka, a 25 maja- dzień wejścia w życia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zbliża się nieubłaganie. Czego dotyczy? Co ma na celu? Jakie zmiany wprowadzi? Komu zwiększy uprawnienia a komu zwiąże ręce? Co grozi za ignorancję w stosunku do nowych przepisów? Jak przygotować się do nowego porządku by uniknąć przykrych konsekwencji? Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego w poniższym artykule znajdziesz potrzebne informacje i wskazówki jak przygotować się na wejście nowych regulacji prawnych.

General Data Protection Regulation, bardziej znane w Polsce jako RODO ma za zadanie ujednolicić przepisy dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Będą one obowiązywały zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa, które w procesie sprzedaży towarów lub usług pozyskuję dane osobowe klientów.

Jakie zmiany wprowadzi RODO? Przede wszystkim na nowo zdefiniuje i poszerzy zakres informacji uznawanych jako dane osobowe. Zniesie obowiązek zgłaszania zgromadzonych danych osobowych do GIODO oraz daje wolną rękę administratorom w wyborze zabezpieczeń. RODO także zwiększa uprawnienia osób, których dane są rozporządzane. Nakłada obowiązek zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgłaszania wszelkich naruszeń dotyczących niewłaściwego rozporządzania danymi oraz zaostrza zapisy w umowach.

Jak administratorzy sklepów internetowych powinni przygotować się do RODO by uniknąć kilkumilionowych kar finansowych?
Dostosuj formularze, za pomocą których pozyskujesz dane osobowe klienta tak by spełniały wymagania RODO.
Powołaj Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informuj klientów o celu pozyskania jego danych, czasie ich przechowywania, o podmiotach którym dane zostaną przekazane oraz o możliwości usunięcia tych danych

Pamiętaj by pozyskać od klienta zgodę na wszelkie planowane działania związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
Oszacuj ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych i przygotuj strategię w razie jego wystąpienia
RODO nie narzuca z góry środków bezpieczeństwa więc możesz wybrać je samodzielnie jednak muszą one w wyczerpujący sposób eliminować oszacowane wcześniej ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych

Dostosuj swój system rejestracji danych osobowych by w łatwy sposób udostępnić je klientowi, kiedy zażąda do nich wglądu
Zaaneksuj umowy z firmami zewnętrznymi, którym udostępniasz dane klientów aby posiadały zapisy dostosowane do obostrzonych regulacji dotyczących rozporządzaniem danymi osobowymi przewidzianymi w RODO.

Pomimo wielu obowiązków jakie nakłada na przedsiębiorców Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych masz jeszcze trochę czasu by w pełni przygotować się do jego wejścia w życie i powszechnego obowiązywania. Nie czekaj jednak na ostatnią chwilę ponieważ przedsiębiorstwa będą poddawana kontroli a kary finansowe za niedostosowanie się do nowych regulacji będą niezwykle dotkliwe i niejednego przedsiębiorcę mogą doprowadzić do bankructwa.