Browse By

Poznaj możliwości funkcjonalne Comarch ERP Optima

W dobie szybkiego postępu technologicznego i stale rosnących oczekiwań rynku, kluczowym aspektem prowadzenia biznesu jest efektywne zarządzanie jego zasobami. W tym kontekście, Comarch ERP Optima stanowi nie tylko narzędzie, ale także strategicznego partnera, który pomaga firmom w realizacji ich celów biznesowych. Niniejszy artykuł przybliża użytkownikom bogaty wachlarz możliwości, jakie oferuje ten wszechstronny system. Od zarządzania finansami przez optymalizację procesów handlowych, po zaawansowane funkcje kadrowo-płacowe i CRM – każdy moduł Comarch ERP Optima został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu pracy przedsiębiorstw różnej wielkości. Zapraszamy do lektury!

Moduł Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank Comarch ERP Optima oferuje szerokie możliwości:

 • Akceptacja różnorodnych metod płatności.
 • Zarządzanie nieograniczoną ilością kont bankowych (w tym walutowych) i gotówkowych.
 • Obsługa transakcji w wielu walutach.
 • Automatyczne generowanie różnic kursowych przy operacjach walutowych.
 • Grupowe rozliczanie dokumentów z preliminarzy oraz obsługa wielu dokumentów jednocześnie.
 • Tworzenie not odsetkowych, kompensat oraz przypomnień o płatnościach.
 • Integracja danych bankowych, eksport/import przelewów i wymiana danych z bankiem przez usługi internetowe.

Moduł Kasa/Bank Plus Comarch Optima rozszerza funkcje o:

 1.  Rozliczanie delegacji krajowych i międzynarodowych.
 2.  Tworzenie zaawansowanego systemu blokad i uprawnień dla użytkowników.
 3.  Zarządzanie rezerwami walutowymi.

Comarch-Optima

Moduł Faktury Comarch ERP Optima

Moduł Faktury Comarch ERP Optima odpowiada na kluczowe potrzeby polskich przedsiębiorców, umożliwiając wystawianie różnorodnych faktur i pełną integrację z innymi modułami programu.

Moduł Faktury oferuje:

 • Tworzenie baz kontrahentów i usług.
 • Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu.
 • Realizację transakcji w PLN i walutach obcych.
 • Fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych.
 • Obsługę transakcji w złotówkach i walutach obcych.
 • Tworzenie dokumentów korygujących (korekty wartościowe/cenowe, ilościowe, danych, VAT, zbiorczych, rabatowych, kursowych).
 • Obsługa sprzedaży/zakupu z różnymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata).

Moduł Faktury dla biur rachunkowych umożliwia wystawianie faktur dla nieograniczonej liczby podmiotów gospodarczych, co można zweryfikować w wersji demonstracyjnej programu Optima.

Więcej informacji znajdziecie na stronie optima-demo.com.pl

Moduł Handel i Handel Plus programu Comarch ERP optima

Moduł Handel w Comarch ERP Optima ułatwia procesy sprzedażowe, oferując efektywne zarządzanie magazynem i asortymentem. Obejmuje on nie tylko opcje dostępne w module Faktur, ale także szereg innych narzędzi usprawniających pracę magazynową i logistykę.

Kluczowe cechy modułu Handel:

 • Indywidualna konfiguracja wyglądu faktur i dokumentów magazynowych.
 • Możliwość wystawiania szerokiej gamy dokumentów magazynowych.
 • Zarządzanie wieloma magazynami.
 • Kompatybilność z urządzeniami takimi jak kasy fiskalne, drukarki, kolektory danych, terminale płatnicze, skanery kodów i drukarki etykiet.
 • Proces kompletacji produktów.
 • Kompleksowa inwentaryzacja zasobów, w tym poprzez bezpłatną aplikację mobilną.
 • Elastyczne metody rozliczeń magazynowych (FIFO, LIFO, AVCO).
 • Integracja z mobilną aplikacją dla handlowców i e-sklepami.
 • Zarządzanie opakowaniami kaucjonowanymi.
 • Tworzenie deklaracji Intrastat.
 • Weryfikacja kontrahentów w bazie KRD.
 • Wysyłka towarów za pośrednictwem kurierów (np. DHL, Poczta Polska, DPD, Sendit).

Moduł Handel Plus Comarch ERP Optima oferuje dodatkowo:

 1.  Zarządzanie i wydawanie towarów z różnych partii i dostaw.
 2.  Wystawianie paragonów i faktur dla towarów z różnych magazynów.

Comarch Optima – moduł Księgowości Podatkowej

Comarch ERP Optima obsługuje wszelkie formy księgowości, od ryczałtu, przez KPiR, po pełną księgowość. Jest stale aktualizowany, aby zapewniać zgodność z obowiązującym prawem.

Funkcje modułu Księgowości Podatkowej:

 • Wprowadzanie i księgowanie dokumentów VAT, prowadzenie dodatkowych ewidencji.
 • Tworzenie zapisów w KPiR.
 • Ewidencja ryczałtowa.
 • Ewidencja wynagrodzeń.
 • Tworzenie spisów z natury.
 • Rozliczanie podróży służbowych.
 • Rozliczanie VAT na różnych zasadach, w tym metodą kasową.
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (np. VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27).
 • Tworzenie i wysyłanie JPK: VAT, PKPiR, EWP, KR, WB, FA, MAG.
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-28 i wysyłanie rocznych deklaracji podatkowych.
 • Obsługa mechanizmu split payment.

możliwości funkcjonalne Comarch ERP Optima

Moduł Księga Handlowa Comarch ERP Optima

Moduł ten jest idealny dla firm, które zobowiązane są do prowadzenia tzw. Pełnej księgowości, ze względu na przekroczenie określonego poziomu obrotów rocznych lub ze względu na swoją formę prawną, taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy stowarzyszenie.

Księga Handlowa Comarch ERP Optima oferuje szeroki zakres funkcji:

 • Tworzenie i zarządzanie okresami obrachunkowymi firmy.
 • Możliwość księgowania w jednym lub wielu dziennikach.
 • Elaboracja szczegółowego planu kont z opcją grupowania.
 • Generowanie raportów sald i obrotów za wybrane okresy, wraz z księgowaniami okresowymi.
 • Automatyzacja księgowań dokumentów i deklaracji za pomocą zaprogramowanych schematów.
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, oraz przygotowywanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych.
 • Kreowanie bilansu otwarcia na bazie sald z poprzedniego roku.
 • Predekretacja dokumentów.
 • Kompleksowe zarządzanie VAT, drukowanie i elektroniczna wysyłka deklaracji takich jak VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27.
 • Rozliczanie podatku VAT zarówno na zasadach ogólnych, jak i metodą kasową.

Comarch Optima online również obejmuje te funkcje, umożliwiając pracę przez przeglądarkę i zdalny serwer.

Dodatkowe funkcje modułu:

 • Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy ich imporcie.
 • Wsparcie mechanizmu split payment.
 • Tworzenie i wysyłka plików JPK dla różnych potrzeb.
 • Oddzielna ewidencja dokumentów innych niż faktury, jak zlecenia, polisy ubezpieczeniowe czy dowody wewnętrzne.
 • Generowanie kluczowych zestawień księgowych, np. RZiS, bilansu firmy czy przepływów finansowych.
 • Bezpośrednie księgowanie dokumentów z innych modułów Comarch ERP Optima, np. z modułu Płace i Kadry czy Środki Trwałe.
 • Import i eksport danych przez pracę rozproszoną oraz automatyczną wymianę dokumentów online, co jest istotne dla biur rachunkowych.

Księga Handlowa Plus Comarch ERP Optima

Dodatkowo, Księga Handlowa Plus umożliwia:

 • Tworzenie i zarządzanie kontami walutowymi.
 • Automatyczne księgowanie na kontach walutowych przy użyciu schematów księgowych.
 • Przegląd obrotów i sald w walutach systemowych i obcych.
 • Generowanie raportów przeszacowań walutowych.

oprogramowanie-Comarch-ERP

Moduł 'Płace i Kadry’ Comarch ERP Optima

Zarządzanie płacami i kadrą w firmie wymaga ścisłego śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Moduł 'Płace i Kadry’ w Comarch ERP Optima jest stale aktualizowany, co gwarantuje zgodność z najnowszymi regulacjami i bezpieczeństwo pracy. Moduł ten znacząco upraszcza i automatyzuje procesy kadrowo-płacowe, jednocześnie integrując się z systemami takimi jak Płatnik i e-Deklaracje, umożliwiając automatyczne przesyłanie deklaracji podatkowych.

Główne funkcje modułu 'Płace i Kadry’ obejmują:

 • Elektroniczną teczkę pracowniczą (E-Teczka).
 • Rejestr pracowników z historią zatrudnienia, wewnątrz i poza firmą.
 • Monitorowanie limitów urlopowych dla pracowników tymczasowych oraz nowo zatrudnionych.
 • Kalkulację wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych czynników, jak czas pracy, nieobecności, dodatki, czy systemy akordowe.
 • Import i eksport danych przez arkusz kalkulacyjny – od planu pracy, przez umowy cywilnoprawne, po informacje kadrowe i czas pracy.
 • Kontrola limitu dni zwolnienia lekarskiego w ramach zasiłku chorobowego.
 • Tworzenie struktury podległościowej, ułatwiającej zarządzanie kadrą.
 • Importowanie danych kadrowych z Programu Płatnik.
 • Pobieranie e-zwolnień lekarskich.
 • Monitorowanie limitów nieobecności pracowników, w tym urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowe funkcje modułu 'Płace i Kadry’:

 • Indywidualne plany pracy i rejestracja obecności.
 • Kontrola limitu dni na zasiłek opiekuńczy.
 • Wybór metody rejestracji czasu pracy. Rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem przy pracy na część etatu.
 • Ewidencja i rozliczanie pracy w godzinach nocnych i nadgodzin.
 • Podział wynagrodzeń na wypłaty przelewem i gotówką.
 • Automatyczne wyliczanie składek emerytalno-rentowych dla pracowników na urlopie wychowawczym.
 • Obsługa różnorodnych umów cywilnoprawnych, w tym z cudzoziemcami i na godziny.
 • Definiowanie niestandardowych składników wynagrodzeń i nieobecności.
 • Integracja umów cywilnoprawnych i dodatków z listami płac.
 • Naliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych.
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.
 • Przygotowanie i wysyłka formularzy zgłoszeniowych oraz rozliczeń ZUS.

Moduł 'Płace i Kadry Plus’ Comarch ERP Optima pozwala na więcej

W Comarch ERP Optima moduł 'Płace i Kadry Plus’ oferuje rozszerzone możliwości w zakresie zarządzania kadrami i płacami, szczególnie efektywny w większych firmach z liczną załogą.

Funkcjonalności modułu 'Płace i Kadry Plus’ obejmują:

 • Budowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, umożliwiającej przyporządkowanie pracowników do odpowiednich działów.
 • Wykonywanie działań na dużą skalę, jak dodawanie nieobecności czy naliczanie limitów nieobecności, planowanie dni pracy, masowe wypłaty dodatków.
 • Zarządzanie i kontrola potrąceń alimentacyjnych oraz komorniczych.
 • Administracja kasami zapomogowo-pożyczkowymi: przyznawanie zapomóg, rejestrowanie składek, zarządzanie pożyczkami, tworzenie harmonogramów spłat.
 • Importowanie danych o czasie pracy z czytników RCP.
 • Przyporządkowanie list płac do konkretnych działów.
 • Obsługa pracowników zatrudnionych na kilku etatach.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników delegowanych za granicę oraz tymczasowych.
 • Definiowanie niestandardowych atrybutów pracowników.
 • Rozliczanie nadgodzin za okresy dłuższe niż miesiąc, w tym podział nadgodzin dobowych i średniotygodniowych.
 • Automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia.
 • Rejestrowanie wielokrotnych wejść i wyjść w ciągu dnia.
 • Analiza składników wynagrodzenia.

program-księgowy-kadrowy

Moduł CRM w Comarch ERP Optima

Moduł CRM w Comarch ERP Optima ułatwia pracę działu handlowego, oferując funkcje do zarządzania kontaktami z klientami i rejestrowania zadań.

Główne funkcje modułu CRM:

 • Tworzenie zadań z możliwością delegowania ich pracownikom.
 • Rejestrowanie interakcji z klientami.
 • Możliwość tworzenia ofert handlowych.
 • Generowanie cyklicznych faktur.
 • Zarządzanie firmową skrzynką e-mail.

Moduł CRM Plus pozwala dodatkowo na:

 • Zarządzanie procesem windykacji.
 • Wysyłanie przypomnień o płatnościach przez e-mail lub SMS.
 • Automatyzacja procesu windykacji i generowanie powiązanych zadań.
 • Wszystkie te moduły są dostępne także w wersji online programu Comarch Optima, co można przetestować, pobierając wersję demo programu.

Podsumowanie

Reasumując, Comarch ERP Optima stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Jego modułowa struktura pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdej firmy, zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie w najważniejszych obszarach działalności. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, mając pewność, że zarządzanie operacyjne i administracyjne jest w dobrych rękach. Comarch ERP Optima to nie tylko technologia – to partner w biznesie, który pomaga osiągać cele i rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Jeśli chcesz kupić ten program możesz to zrobić bezpośrednio w sklepie optima-sklep.pl

Materiał reklamowy.